02.jpg

Slider

Ikdienā ne tikai mācāmies visādas gudrības, bet dziedam, dejojam un rotaļājamies. Mums patīk sportot, svinēt svētkus, braukt ekskursijās un  darīt daudz ko citu aizraujošu.

Rotalņodarbībās apgūstam Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu valsts valodā, kurā gūtās zināšanas un prasmes noderēs uzsākot skolas gaitas.  Esam iesaistījušies Ekoskolu programmā.

Mūsu PII ir vieta, kur rīta zelta saulīte mirdz katra bērna smaidā, skan smiekli un tiek apgūta pirmā izglītība - mīļas otrās mājas ap 280 mazo mārupiešu, kas apmeklē Latvijas putnu vārdos nosauktas 12 grupiņas.