02.jpg

Grupas

Grupas / 16.12.2015

Zeltgalvīši

Pirmskolas skolotājas: Baiba Kvante, Gita Miķelsone
Skolotājas palīdze: Sigita Birkmane

Grupas / 16.12.2015

Lakstīgalas

Pirmsskolas skolotājas: Liene Eikina, Iveta Greitāne.
Skolotājas palīdzes: Valentīna Tepļakova.

Grupas / 16.12.2015

Stārķīši

Pirmsskolas skolotājas: Irita Jermacāne.
Skolotājas palīdze: Kristīne Bērena-Rautenfelda.

Grupas / 15.12.2015

Cielaviņas

Pirmsskolas skolotājas Laura Mihailova, Sintija Dumbrovska.
Skolotājas palīdze: Aļona Macijevska.

Grupas / 16.12.2015

Gulbīši

Pirmsskolas skolotājas: Nataļja Andrianova, Sabīne Rākina.
Skolotājas palīdze: Gunta Magone.

Grupas / 16.12.2015

Zīlītes

Pirmsskolas skolotājas: Kristīne Dumberga, Sintija Smoļenska.
Skolotājas palīdze: Daiga Burlova.

Grupas / 16.12.2015

Cīrulīši

Pirmsskolas skolotājas: Krista Gūtmane, Solvita Ozoliņa.
Skolotājas palīdzes: Ausma Indriksone-Vītola.

Grupas / 16.12.2015

Dzērvītes

Pirmsskolas skolotājas: Rebeka Zariņa, Iveta Tuča.
Skolotājas palīdzes: Madara Kondratjeva.

Grupas / 16.12.2015

Pūcītes

Pirmsskolas skolotājas: Ilma Smāģe, Elīna Šustere.
Skolotājas palīdze: Evita Ceriņa.

Grupas / 16.12.2015

Dzenīši

Pirmsskolas skolotājas: Vēsma Medne.
Skolotājas palīdze: Inga Lielmane.

Grupas / 16.12.2015

Balodīši

Pirmsskolas skolotājas: Līva Vilcāne, Elīna Korņējeva.
Skolotājas palīdze: Dina Krūmiņa.

Grupas / 16.12.2015

Zvirbulīši

Pirmsskolas skolotājas  Solveiga Lāce, Jolanta Pilicka.
Skolotājas palīdze: Edīte Kļaviņa.