03.jpg

Grupas

Grupas / 16.12.2015

Zeltgalvīši

Pirmskolas skolotājas: Sigita Birkmane, Santa Saulīte.
Skolotājas palīdze: Oksana Tazova.

Grupas / 16.12.2015

Lakstīgalas

Pirmsskolas skolotājas: Liene Eikina, Iveta Greitāne.
Skolotājas palīdzes: Valentīna Tepļakova.

Grupas / 16.12.2015

Stārķīši

Pirmsskolas skolotājas: Līga Grotāne, Danute Tinkuse.

Skolotājas palīdzes: Anita Zīle.

Grupas / 15.12.2015

Cielaviņas

Pirmsskolas skolotājas Aļona Macijevska, Svetlana Anna Šauro.
Skolotājas palīdze: Lolita Abeslamidze

Grupas / 16.12.2015

Gulbīši

Pirmsskolas skolotājas: Nataļja Andrianova, Elīna Lapiņa.
Skolotājas palīdze: Inga Jansone.

Grupas / 16.12.2015

Zīlītes

Pirmsskolas skolotājas: Kristīne Dumberga, Māra Krave.
Skolotājas palīdze: Daiga Burlova.

Grupas / 16.12.2015

Cīrulīši

Pirmsskolas skolotājas: Krista Gūtmane, Solvita Ozoliņa.
Skolotājas palīdzes: Ausma Indriksone-Vītola.

Grupas / 16.12.2015

Dzērvītes

Pirmsskolas skolotājas: Elīna Šustere, Ieva Strika.
Skolotājas palīdze: Aija Cīrule.

Grupas / 16.12.2015

Pūcītes

Pirmsskolas skolotājas: Baiba Jirgensone, Evita Ceriņa.
Skolotājas palīdze: Liene Svikle

Grupas / 16.12.2015

Dzenīši

Pirmsskolas skolotājas: Inga Lielmane, Dace Zemture.
Skolotājas palīdze: Anda Kronberga.

Grupas / 16.12.2015

Balodīši

Pirmsskolas skolotājas: Līva Vilcāne, Elīna Korņējeva.
Skolotājas palīdze: Kristīne Bērena-Rautenfelda.

Grupas / 16.12.2015

Zvirbulīši

Pirmsskolas skolotājas  Solveiga Lāce, Jolanta Pilicka.
Skolotājas palīdze: Maija Beikmane.