01.jpg

Mācības

Dienas režīms

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II. daļas "Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai" 8. punktu: Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

Tā kā MK noteikumu Nr.890 9.punkts nosaka "Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem", pasliktinoties laika apstākļiem un/vai gaisa temperatūrai pazeminoties, PII "Zeltrīti" tiek izvērtēta pastaigu organizēšana attiecīgajā dienā, ņemot vērā bērnu vecumu, vēja stiprumu, nokrišņu daudzumu u.c. apstākļus.

Dienas režīms sakārtots atbilstoši nepieciešamībai pastaigas un ēdināšanu organizēt divās plūsmās.

Katrai grupai detalizēts dienas režīms pieejams grupās.

Dienas režīms (3-5 gadi)

Laiks Organizācija
7:00 - 8:20  Bērnu sagaidīšana, patstāvīga darbošanās, sarunas ar vecākiem.
8:20 - 8:40  Brokastis
8:40 - 11:50 Sagatavošanās rotaļnodarbībām.
Rīta aplis. Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai)
Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana. Atgriešanās no pastaigas.
12:00 - 12:30 Pusdienas
12:30 - 15:00 Gatavošanās dienas miegam. Dienas miegs.
15:00 - 15:30 Bērnu patstāvīgā darbība.
15:30 - 15:45 Launags
15:45 - 19:00 Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs. Pulciņi.
Pastaiga, pārrunas ar vecākiem.

Dienas režīms (5-7 gadi)

Laiks Organizācija
7:00 - 8:50 Bērnu sagaidīšana, patstāvīga darbošanās, sarunas ar vecākiem.
Sagatavošanās rotaļnodarbībām.
8:50 - 9:05  Brokastis
9:05 - 12:40 Rīta aplis. Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai)
Pastaiga, vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana. Atgriešanās no pastaigas.
12:45 - 13:05 Pusdienas
13:05 - 15:15 Gatavošanās dienas miegam. Dienas miegs.
15:15 - 16:00 Bērnu patstāvīgā darbība. Pulciņi.
16:00 - 16:15 Launags
16:15 - 19:00 Bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs. Pulciņi.
Pastaiga, pārrunas ar vecākiem.