03.jpg

Kas ir Ekoskola

Kāpēc mēs piedalāmies?

Ekoskolas

Bērna dzīvē daba  vienmēr būs konkrētu zināšanu pirmavots, jo viņus saista zaļās pļavas un meži, spilgtie ziedi, tauriņi, kukaiņi, putni, zvēri, peļķes. Rotaļājoties dabā, bērnam var iemācīt būt atbildīgam par savu rīcību. Saprast, cik apkārtējā vide ir svarīga un saudzējama.

Bērns  ir atvērts rūpēties par dabu – satīrot, nepiesārņojot, saudzējot dzīvo radību, īstenojot zaļo dzīvesveidu un ekonomējot dabas resursus.

Esam pārliecināti, ka dabas izzināšana iet roku rokā jeb ciešā sasaistē ar visām pārējām mācību jomām. Jo skolotājs pieiet radoši un visu integrē. Pētot dabu, bērni mācās skaitīt, mācās krāsas un formas, burtu apguvi un lasītprasmi, mācās sadarboties. Viss ir saistīts, nekas nav atrauts. Pētījumi dabā bērniem mācīšanos padara  jēgpilnāku . Manuprāt caur vides izglītību mums izdevās kaut nedaudz ieskatīties nākotnē un atklāt jaunās kompetences.

Kāds ir ieguvums dodot bērniem iespēju  mācīties dabā? - Bērni darbojas, kā īsti pētnieki bērni ir zinošāki, viņi daudz ko vairāk dabā pamana, ievēro likumsakarības, ko varbūt iepriekš būtu palaiduši garām.

Ievadīsim bērnus dabā, veidosim reālus priekšstatus un zināšanas par to, rosināsim saskatīt dzimtās zemes skaistumu, saudzēsim dabu. Izmantosim visu to, kas mums ir apkārt! Galvenais – iemācīsim bērniem saskatīt to, cik piedzīvojumiem pilna ir daba. Palīdzēsim bērniem izzināt dabu!

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska