02.jpg

Ekopadome

Ekopadome / 27.05.2019
2020./2021.MĀCĪBU GADS: Iveta Jirgensone iestādes vadītāja Diāna Lācīte-Daniševska vad.vietniece/ Ekoskolas koordinatore Irita Jermacāne skolotāja/ Ek...