03.jpg

Vides novērtējums

Vides novērtējums / 29.04.2021
2020.gada vides novērtējumu un vecāku aptauju rezultātus skatīt lejuplādē zemāk >
Vides novērtējums / 02.01.2020
2019.gada vides novērtējumu un Mazās Ekopadomes Vides novērtējumu skatīt lejuplādēs zemāk >
Vides novērtējums / 27.05.2019
2018.gada vides novērtējumu un Mazās Ekopadomes Vides novērtējumu skatīt lejuplādēs zemāk >