01.jpg

Interešu izglītība

Interešu izglītības iespējas Mārupes novada PII “Zeltrīti” 2018./2019.m.g.

Iestādes nosaukums Iestādes juridiskā adrese, kontaktinformācija Interešu izglītības programmas Programmas īstenotājs Nodarbību laiki
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mārupes nov. PII “Zeltrīti”

Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

tel.67606200,   67606210   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Angļu valoda
4-7.g.v. bērniem “Umbrella”

A.Miļūna

 

 

Mūzikas kab.

15.10-15.35
Dzenīši,
Zvirbulīši,
Strazdiņi

15.45-16.10
Pūcītes, Cīrulīši, Dzērvītes

16.20-16.45 Zeltgalvīši,
Stārķīši

16.45-17.10 Lakstīgalas

   

15.10-15.35 Dzenīši,
Zvirbulīši, Strazdiņi

15.45-16.10
Pūcītes, Cīrulīši, Dzērvītes

16.20-16.45 Zeltgalvīši,
Stārķīši

16.45-17.10 Lakstīgalas

 
Mūzikas pulciņš “Balstiņa”

D.Kravale

I.Tepere

 

 

Mūzikas kab.

 

15.10-15.30
Cielaviņas,
Gulbīši, Zīlītes

15.40-16.05  
Dzenīši, Zvirbulīši,
Stārķīši, Strazdiņi, Zeltgalvīši

16.10-16.35
Dzērvītes,
Cīrulīši, Pūcītes

     
“Raitā valodiņa” Latviešu un krievu val.

N.Andrianova

 

Radošā telpa pedagogiem

15.10-17.10

 RUS /LV

 

 15.10-17.10

 RUS /LV

   
Tautu dejas

G. Skuja

 

 

Sporta zāle

15.10-15.30
Zīlītes, Gulbīši, Cielaviņas

15.35-16.00 Lakstīgalas,
Zeltgalvīši,
Stārķīši

16.10-16.35
Pūcītes, Cīrulīši, Dzērvītes,

16.40-17.10
Strazdiņ, Dzenīši, Zvirbulīši, i

 

15.10-15.30 Zīlītes, Gulbīši, Cielaviņas

15.35-16.00 Lakstīgalas, Zeltgalvīši, Stārķīši

16.10-16.35 Pūcītes, Cīrulīši, Dzērvītes,

16.40-17.10 Dzenīši, Zvirbulīši, Strazdiņi

   
Sarīkojumu dejas

 “V.Škutāna deju skola”

O. - Sporta zāle

PK – Mūzikas kab

 

15.20-15.50
Stārķīši, Lakstīgalas, Strazdiņi

15.50-16.20
Stārķīši, Dzērvītes,
Pūcītes, Cīrulīši

   

15.20-15.50 Stārķīši, Lakstīgalas,

15.50-16.20 Strazdiņi, Dzērvītes, Pūcītes, Cīrulīši

“Astoņi kustoņi”

K. Mollere

E. Vītoliņa

 

 

 

Sporta zāle

       

15.20-15.45 Dzenīši, Zvirbulīši, Strazdiņi

15.50-16.15 Cielaviņas, Gulbīši, Zīlītes

16.20-16.45 Pūcītes, Cīrulīši, Dzērvītes

16.50-17.15 Zeltgalvīši, Lakstīgalas, Stārķīši

    Robotika

AlfaRobot educations  KIDS

 Sapulču telpa

   

15.15 -16.00

16.15-17.00

16.15 – 17.00  

PII "Zeltrīti" audzēkņiem Jaunmārupes pamatskolas Sporta kompleksa peldbaseinā (Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes nov.)
paredzētie nodarbību laiki:

OTRDIENĀS 8.00-8.40        
TREŠDIENĀS     16.40-17.20 17.30-18.10  
SESTDIENĀS   9.10.-9.50     18.10-18.50

Noteikumi peldbaseina apmeklētājiem

Peldēšanas nodarbībām šobrīd var pieteikt bērnus no 5 gadu vecuma.

Peldēšanas nodarbību laiks jasaskaņo pie lietvedes (tālr.67606210).