01.jpg

Mācības

Pasākumu plāns

Mārupes novada PII Zeltrīti 2022./2023. mācību gada  PASĀKUMU PLĀNS

Plānā mācību gada laikā organizatorisku iemeslu dēļ var mainīties pasākumu datums un laiks. Plāns var tikt mainīts, ievērojot epodemioloģisko situāciju un sakarā ar Covid-19 infekcijas ierobežošanas pasākumu izmaiņām.

Datums Pasākums Atbildīgie
 

AUGUSTS

Tēma: “Rotaļas ar draugiem”

 

30.08.2022.

Vecāku sapulces: plkst. 17.00 “Zīlītes”

                             plkst. 17.30 “Gulbīši”

“Zīlīšu” un “Gulbīšu” grupu skolotājas, medmāsa, izglītības psihologs, vadītāja I.Jirgensone
31.08.2022.

Vecāku sapulces: plkst. 17.00 “Dzenīši”

                             plkst. 17.30 “Stārķīši”

“Dzenīšu” un “Stārķīšu” grupu skolotājas,, izglītības psihologs, vadītāja I.Jirgensone, vad.vietniece D.Lācīte-Daniševska
31.08.2022. 13.30 Pedagoģiskā sēde. I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

SEPTEMBRIS

Tēma: “Draugi esam mēs”/  “Es jaunā pasaulē”

 
01.09.2022. Zinību diena ar Latvijas Leļļu teātra kluba izrādi “Ielāps” D.Lācīte-Daniševska
Septembris Skolotāju palīgu sapulce I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
13.09.2022. Ekoskolas apbalvošanas pasākums LNB D.Lācīte-Daniševska
Septembris

Grupu vecāku sapulces :

“Cielaviņas” -06.09. plkst.17.00

“Lakstīgalas” -07.09.plkst.17.00

 “Zeltgalvīši” – 07.09. plkst. 17.00

 “Cīrulīši”-

“Pūcītes”- 8.09. plkst. 17.00

“Dzērvītes”- 13.09. plkst.17.00

“Zvirbulīši”- 14.09. plkst. 17.00

“Balodīši”- 15.09. plkst. 17.00

Grupu skolotājas
29.09. un 30.09. Eiropas skolu sporta diena Sporta skolotāja E.Bērziņa,
 

OKTOBRIS

Tēma: “Rudens krāsas”

 
  Izstāde:  
7.10.2022. Gada pedagoga nominācijas pasākums Mārupes pašvaldībā  
  Atbalsta komandas sanāksmes :   Atbalsta komanda
Oktobra sākums

Rudens svētki-“Rudens balle”

Mūzikas skolotājas O.Gotlube un S.Leimane
12.10.2022. Izrāde D.Rijnieks “Vesels apaļš gads” plkst.9.20 D.Lācīte-Daniševska
 12.10.2022. Sapulce skolotājām I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
25.10.2022. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
26.10.2022. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
oktobris Iestādes padomes sēde I.Jirgensone
 

    NOVEMBRIS

Tēma: “Iepazīsti savu valsti”/ “Es piedalos”

 
Dekorēšana valsts svētkiem Izstāde:  
  EKO Rīcības dienas D.Lācīte-Daniševska
08.11.2022. Ē.Balodis ar koncertizrādi “Pasaka par Latviju.” Plkst.9.20 D.Lācīte-Daniševska
10.11.2022. Mārtiņdiena (mūzikas nodarbībās)  S.Leimane, O.Gotlube
11.01.2022. Lāčplēša dienas gaismiņu ceļš Grupu skolotājas
17.11.2022. Latvijas Dzimšanas dienas svinības S.Leimane, O.Gotlube
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
23.11.2022. Sapulce skolotājām I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Latvijas veselības sporta nedēļa. Orientēšanās spēle “Iepazīsti Zeltrītus” Sporta skolotāja E.Bērziņa
 

DECEMBRIS

Tēma: “Rūķu darbi”/ “Panti, dziesmas, pasakas” 

 
  Izstāde: “ Rūķi rūķojās”  
  ZIEMASSVĒTKU DEKORĒŠANA Visas grupas, mūzikas skolotājas
07.12.2022. Dz.Maisakas leļlu teātra izrāde “Lācītis kas nepazina ziemu” plkst.9.30 D.Lācīte-Daniševska
 

Ziemassvētku pasākumi grupām

 

Grupu skolotājas un mūzikas skolotājas
 

JANVĀRIS

Tēma: “Kur rodas enerģija?”/ “Protu ģērbties” 

 
11.01.2023. Pedagoģiskā sēde I.JirgensoneD.Lācīte-Daniševska
  Atbalsta komandas sanāksmes D.Putniņa
 

FEBRUĀRIS

 Tēma: “Sen senos laikos”/ “Ripo, birst un slīd” 

 
  Izstāde: “Sen senos laikos ”  
  Draudzības dienas pasts  
  ‘’Silto džemperu diena’’/Galda spēļu nedēļa D. Lācīte-Daniševska
  Ritmikas festivāls “Tavs stāsts” Sporta skolotāja E.Bērziņa
  Meteņdienas (mūzikas nodarbībās) Mūzikas skolotājas
21.02.2023. Mazā ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
22.02.2023. Ekopadomes sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komanda
 

                          MARTS

Tēma: “Gaidot pavasari”/ “Koki un krūmi”

(padziļināta Eko tēmas “Enerģija” izpēte)

 
    Izstāde:  
  Zeltrītu Cālis Mūzikas skolotājas
PII “Zeltrīti” Novada izglītības pārvaldes tikšanās ar Mārupes izglītības iestāžu vadītājiem un direktoriem I.Jirgensone
  Atbalsta komandas sanāksmes  
 

                         APRĪLIS

Tēma: “Mūsu daba caur visām maņām ”/ “Galvas, kājas, astes” 

 
  LIELDIENU DEKORĒŠANA D.Lācīte-Daniševska
  Lieldienu ieskandināšana Mūzikas skolotājas
   Mārupes novada Cālis 2023  Mūzikas skolotājas
  Olimpiskā diena 2023 Sporta skolotāja E.Bērziņa
 

                           MAIJS

Tēma:  “Mana ģimene un draugi ”

 
  Grupu Māmiņdienas svētku pasākumi Grupu skolotājas ,mūzikas sk.
  Ģimeņu sporta spēles ( izlaiduma grupas)   E.Bērziņa, Izlaidumu gr. skolot.
  Āra Izglītības diena! D.Lācīte-Daniševska
   Iestādes padomes sēde I.Jirgensone,
  Mazās Ekopadomes noslēguma sapulce D.Lācīte-Daniševska
  Pedagoģiskā sēde I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
  Sapulce sk.palīgiem I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska
 

IZLAIDUMI

 “Zeltgalvīši”-

 “Cīrulīši” –

“Dzērvītes” –

“Lakstīgalas” –

Grupu un mūz.skol.
  Atbalsta komandas sanāksmes Atbalsta komanda
  Bērnu svētki Mārupē “Ar vasaru saujā”  
 

JŪNIJS

Tēma: “Lieli un mazi brīnumi”

 
  Zeltrītu dz.dienas izstāde  
 

Zeltrītu  13. Dzimšanas diena!

I.Jirgensone, D.Lācīte-Daniševska, S.Leimane, O.Gotlube
  Latvijas Tautas sporta asociācijas pasākums Eiropas Jūdze E. Bērziņa
  Līgo svētku svinības S.Leimane, O.Gotlube
 

JŪLIJS

Tēma: “Ūdens prieki”

 
     
     
     
 

AUGUSTS

         Tēma: “Spēles un rotaļas”