01.jpg

Projekti

Erasmus+ Īpašais laiks īpašiem bērniem - prezentācijas par mobilitātēm

Lai pilnveidotu un paaugstinātu pedagogu, atbalsta personāla un vadības profesionālo kapacitāti, Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” vairākkārtīgi ir piedalījusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātajos projektu konkursos.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sektora projekts “Īpašais laiks īpašiem bērniem” (Nr. 2019-1-LV01-KA101-060155) tika uzsākts 2019.gada 1. jūnijā.

Projekta galvenie mērķi:

1. veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot pēc iespējas ātrāku grūtību jomu identificēšanu un atbalsta sniegšanu izglītības iestādē,

2. pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana.

Projekta pieteikumu iesniedza skolu konsorcijs. Konsorcija koordinators: Mārupes novada PII “Zeltrīti”. Konsorcija dalībnieki: Skultes sākumskolas pirmsskola un Mārupes pamatskolas pirmsskola.  Projektā kopumā tika plānotas 19 mobilitātes. Sakarā ar COVID-19 izplatību dalībnieku došanās ārvalstu mobilitātēs tika apturēta un projekta īstenošanas periods pagarināts par gadu. Sadarbībā ar kursu organizatoriem panāktas vienošanās par izmaiņām laika grafikā.

Līdz ārkārtas stāvokļa ieviešanai PII “Zeltrīti” īstenoja 4 mobilitātes. Visu rakstu par projekta pirmo gadu lasiet šeit >

Pielikumā: prezentācijas par mobilitātēm Splitā (Horvātija), Prāgā (Čehija), Sliemā (Maltā) .

 

Lejupielādēt