01.jpg

Projekti

“Ar pilnu jaudu” (Erasmus+ Full Steam Ahead) sava mājaslapa

Erasmus+ projekta "Full Steam Ahead", kurā piedalījāmies no 2019.-2021gadam, ietvaros tika izveidota arī mājaslapa, kurā atspoguļotas projekta mobilitātes: tikšanās, mācības, sadarbība un apgūto tehnoloģiju pielietošana pirmsskolas izglītības procesa īstenošanā. Tā kā šī projekta ieguvums ir ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī pavisam praktisku digitālo mācību līdzekļu iegāde, pedagogi iegūtās zināšanas vēl ilgi pielietos un pilnveidos savās pirmsskolās. Tāpēc projekta dalībvalstu koordinatori ir vienojušies, ka turpinās dalīties pieredzē ar interesantiem jauno tehnoloģiju izmantošanas veidiem izveidotajā tīmekļvietnē: https://full-steamahead.weebly.com/