02.jpg

Mācības

Rotaļnodarbību plāns

Mārupes novada PII „Zeltrīti” rotaļnodarbību veidi un to skaits  programmas īstenošanai (vienai nedēļai)  2018./2019.māc.g. 

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Mācību priekšmets

 *Sociālās zinības un ētika

Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm

*Matemātika

Matemātisko priekšstatu veidošana

*Mājturība un tehnoloģijas

Konstruēšana

*Latviešu valoda

Literatūra un folklora

*Vizuālā māksla

Veidošana

 

 

 

 

*Matemātika

Matemātisko priekšstatu veidošana

*Mājturība un tehnoloģijas

Aplicēšana

 

 

   

 

*Dabaszinības

Iepazīstināšana ar dabu

*Vizuālā māksla

Zīmēšana

  

 

*Latviešu valoda

Runas attīstība un dzimtā valoda

*Mājturība un tehnoloģijas

Rokdarbi/mājturība

   

* Muzikālās aktivitātes

    Fiziskā izglītība un veselība (saskaņā  ar nodarbību grafiku) 
    Mūzika (saskaņā ar nodarbību grafiku) 

*Oranžā krāsa  - rotaļnodarbību veids (RN)  dienā, vadoties pēc nedēļas tēmas un bērnu interesēm            

*Katru mēnesi 1 vai 2 reizes  Mājturībā - pavārmākslas diena

MŪZIKAS, SPORTA, MUZIKĀLO AKTIVITĀŠU  NODARBĪBU GRAFIKS 2018./2019.MĀCĪBU GADAM              

Mūzikas sk.Oksana  Mūzikas sk.Sintija
Cielaviņas Zīlītes
Gulbīši Cīrulīši
Dzērvītes Zvirbulīši
Pūcītes Strazdiņi
Dzenīši Stārķīši
Zeltgalvīši Lakstīgalas

 

 

 

 

 

Grupa Pirmdiena/Trešdiena Otrdiena/Ceturtdiena
  sports mūzika
Zeltgalvīši 9.15-9.45 9.15-9.45
Dzenīši 9.50-10.15 9.50-10.15
Strazdiņi 10.20-10.45 10.20-10.45
Zvirbulīši 10.50-11.15 10.50-11.15
Lakstīgalas 11.20-11.50 11.20-11.50
Stārķīši 11.55-12.25 11.55-12.25
  mūzika sports
Zīlītes 9.00- 9.15 9.00- 9.15
Gulbīši 9.20- 9.35 9.20- 9.35
Cielaviņas 9.40- 9.55 9.40- 9.55
Cīrulīši 10.00- 10.20 10.00- 10.20
Dzērvītes 10.25- 10.45 10.25- 10.45
Pūcītes 10.50- 11.10 10.50- 11.10

MUZIKĀLĀS AKTIVITĀTES PIEKTDIENĀS (sk.Sintija)

Grupa 5.10., 2.11., 29.11.
Zīlītes 9.00- 9.15
Cielaviņas 9.20- 9.35
Gulbīši 9.40- 9.55
Grupa 12.10., 9.11., 7.12.
Cīrulīši 9.00- 9.20
Dzērvītes 9.25- 9.45
Pūcītes 9.50- 10.10
Grupa 19.10., 16.11., 14.12.
Dzenīši 9.15- 9.40
Zvirbulīši 9.45- 10.10
Strazdiņi 10.15- 10.40
Grupa 26.10., 23.11., 21.12.
Stārķīši 9.15- 9.45
Lakstīgalas 9.50- 10.20
Zeltgalvīši 10.25- 10.55