01.jpg

Raksta skolotāji

„Tēti, mammu, paskaties ko mēs šodien uzzīmējām.... Es Tev pastāstīšu.... Šodien skatījāmies.... un  skolotāja stāstīja....”  Tā parasti  vakarā mājās ejot mūsu mazuļi stāsta par pieredzēto un apgūto ikdienā. Cik daudz gan iespaidu, jaunumu un atklājumu iemācamies katrā rotaļnodarbībā!  Taču ar kādu lepnumu balsī  bērni stāsta par savu ģimeni, kopējiem pasākumiem un tradīcijām!
Pirmajos dzīves gados bērna dzīvē bieži vislielāko lomu ieņem mamma, kura  parasti bijusi līdzās visos pirmajos sasniegumos un neveiksmēs.  Droši vien tāpēc vieni no sirsnīgākajiem svētkiem pirmskolā ir Māmiņdiena, kurai PII „Zeltrīti” audzēkņi vienmēr  čakli gatavojas – dzied dziesmas, skaita dzejoļus, stāsta par māmiņu labajiem darbiem u.c. Gadiem ilgi bija  ierasts „dārziņā”, izglītības iestāžu vecāku sapulcēs redzēt gandrīz tikai  mammas. Patreiz situācija ir mainījusies – arvien vairāk tēti iesaistās savu bērnu ikdienas dzīves norisēs.