01.jpg

Raksti

Uzsākam desmito darba gadu!

Mārupes novada PII “Zeltrīti” uzsāk savu 10. darba gadu ar priecīgu un gaidītu ziņu – pie mums trešo gadu atkal plīvos cītīgā darbā nopelnītais Ekoskolas Zaļais karogs! Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības programma Latvijā un arī pasaulē. Tās vieno kopīgs mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina ilgtspējīgu attīstību. Starptautiskā Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties – to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Realizēts gada galvenais uzdevums “Apkārtējās vides izmantošana jēgpilnām un aizrautīgām mācībām , praktiskām   darbībām āra vides izzināšanā un saudzēšanā saistībā ar Ekoskolu programmu, īstenojot  tēmu : «Skolas vide un apkārtne». Bērni izzināja, kā saudzēt PII apkārtnē mūsu vidi, pētīja augus un dzīvnieku sugas tuvākajā apkārtnē, 1x nedēļā rotaļnodarbības noritēja svaigā gaisā, mācību gada nobeiguma pasākumā kopīgi atklājām kukaiņu “viesnīcu”. Šogad turpināsim uzsākto darbu īstenojot ekoskolas programmas tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”, kur turpināsim veidot bērnu pētnieciskās un novērošanas prasmes iestādes teritorijā un tuvākajā apkārtnē.

Vēl priecīga ziņa – būs interesants, bet darbīgs laiks! Esam veiksmīgi startējuši divos Erasmus + projektos un abi ir apstiprināti! Pirmais projekts Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts – “Īpašais laiks īpašiem bērniem” ilgs 2 gadus. Projekts būs nozīmīgs ne tikai mums, kā projekta koordinatoriem, bet esam piesaistījuši arī Mārupes pamatskolu un Skultes sākumskolu ar iespēju kopumā 17 Mārupes pirmsskolas pedagogiem apmeklēt kursus Eiropā.

Otrais Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2.(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekts – “Full STEAM Ahead”, kurā esam kā līdzdalībnieki, kopā ar Īriju, Lietuvu, Spāniju, Igauniju un Norvēģiju. 1,5 gadus mācīsimies viens no otra, kā izmantot jaunās tehnoloģijas pirmsskolas ikdienā.