02.jpg

Raksti

“Ar pilnu jaudu” ceļā uz kompetenču izglītību (Erasmus+ Full Steam Ahead)

Jau vairākus gadus PII “Zeltrīti” aktīvi iesaistās Eiropas Savienības izglītības projektu aktivitātēs. Esam bijuši gan “Nordplus Junior” projekta koordinatori 2014.-2016.gadā, gan iepriekš piedalījušies Erasmus+ un e-Twinning projektos. 2019.gadā veiksmīgi startējām Erasmus+ aktivitātēs un atkal esam kļuvuši par 2 projektu dalībniekiem. Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) mācību mobilitātes skolu pedagoģiskajam personālam projektā "Īpašais laiks īpašiem bērniem" apvienojušās trīs Mārupes novada izglītības iestādes no 3 ciemiem: PII “Zeltrīti” kā projekta koordinators (Mārupe),  Mārupes pamatskolas pirmsskola (Tīraine) un Skultes sākumskolas pirmsskola (Skulte). Savukārt Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā "Full STEAM Ahead" (Ar pilnu jaudu uz priekšu) sadarbosimies ar 5 tuvākām un tālākām Eiropas kaimiņvalstīm.

Projekta "Full STEAM Ahead" ideja tika radīta, kad vairāku valstu interesenti satikās mācību vizītē Bergenā 2018. gada novembrī. Vizītes mērķis bija pedagogu iepazīstināšana ar iespējām, kādas sniedz informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana pirmsskolā. Sešas skolotājas no Latvijas, Īrijas, Norvēģijas, Spānijas, Lietuvas un Igaunijas nolēma sadarboties un izveidot kopīgu projektu par šo tēmu. Nosaukums STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) sevī iekļauj zinātni, tehnoloģijas, inženierzinātnes, mākslu un matemātiku. Šo aktivitāšu mērķis ir iepazīt, apgūt un mērķtiecīgi izmantot darba vidē vairāk digitālos palīglīdzekļus.

Projekta īstenošanas laikā no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31.augustam paredzēti skolotāju apmaiņas braucieni uz visām dalībvalstīm. Notiks skolotāju apmācība un iegūto zināšanu un prasmju izmantošana ikdienas darbā, kā arī bērnu iepazīstināšana ar valstīm, to talismaniem un ieinteresēšana darbībai ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām.

Oktobrī notika “Full STEAM Ahead” dalībnieku pirmā tikšanās Holy Family N.S. Tuberkuri pilsētā (Īrija), uz kuru devās trīs PII "Zeltrīti" pedagogi – skolotājas Laura Mihailova, Solveiga Lāce un vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska. Īrijā bija iespēja apmeklēt gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan skolas. Skolotājas iepazinās ar partnervalsts izglītības sistēmu, darba metodēm, tai skaitā ar robotiņu Beebot un Bluebot darbību un izmantošanas iespējām dažādu mācību priekšmetu apguvei. Atgriežoties mājās, ar iegūtajām zināšanām tika iepazīstinātas kolēģes un gada nogalē par projekta līdzekļiem PII “Zeltrīti” iegādāts arī pašiem savs Bluebot robotu komplekts. Bluebot “vabolītes” var kļūt par aizraujošiem palīgiem teju jebkura mācību priekšmeta – matemātikas, valodas, dabaszinību u.c. - apguvē un zināšanu nostiprināšanā, reizē veicinot programmēšanas pamatu apgūšanu, kas šobrīd ir tik populāra. Šobrīd “Zeltrītos” ir izveidota arī pašu gatavota spēle ar Latvijas putniem, lai bērniem būtu vieglāk apgūt grupu nosaukumus, kas savukārt papildina mūsu šī mācību gada Ekoskolas tēmu “Bioloģiskā daudzveidība”. Aktīvākās skolotājas jau izmanto robotiņus ar ģeometrisko figūru paklāju matemātikā vai plāno dažādu jaunu spēļu un uzdevumu izveidi, kas palīdzētu arī bērniem parādīt, ka tehnoloģijas ir labs palīgs mācību procesā, ne tikai izklaides līdzeklis.

Janvāra pirmajā pusē notika otrā projekta tikšanās Fidje barnehage AS Kristiānijā (Norvēģija), kur divas skolotājas – Laura Mihailova un Austra Salmiņa - sīkāk iepazinās ar projektora un mini-projektora izmantošanas īpatnībām un iespējām, izglītības sistēmu pirmsskolās un interaktīvām programmām bērniem muzejā un universitātē. Pēc komandējuma PII “Zeltrīti” kolēģes tika iepazīstinātas ar jaunu un interesantu veidu kā apvienot mākslu, mūziku un projekciju, dodot iedvesmu jaunu ideju radīšanai. Tuvākā laikā par Erasmus+ projekta līdzekļiem plānots iegādāties arī pašiem savu mini-projektoru, lai projekcijas izmantošana kļūtu vieglāka un daudzveidīgāka. 

Pavisam drīz - no 11. marta līdz 14. martam - PII “Zeltrīti” uzņems 21 skolotāju no piecām projekta dalībvalstīm. Mēs partneriem sniegsim priekšstatu par to, kas ir gaismas galdi jeb smilšu lampas un kā tos iespējams izmantot mācībās pirmsskolā jauno kompetenču izglītībā. Patīkami apzināties, ka varam ne tikai mācīties, bet arī dalīties ar savām veiksmēm – mums ir daudz interesanta un pozitīva, ko parādīt kolēģiem no citām valstīm.

Piedaloties “Full STEAM Ahead” projektā, mēs labprāt apvienosim labākās mācību metodes ar digitālu pieredzi un mūsdienīgiem papildinājumiem. Esam sapratuši, ka Erasmus+ projekti ir lieliska iespēja gan papildināt savas profesionālās zināšanas un iestādes materiāli tehnisko bāzi, gan, iepazīties ar ārzemju kolēģu pieredzi, apgūstot jaunas prasmes pedagoģijā.

“Full STEAM Ahead” projekta PII ‘Zeltrīti” koordinatore Laura Mihailova

(Raksts publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" 2020.gada februārī)