01.jpg

Raksti

Muzicējam kopā arī neesot blakus

Šī gada pavasaris pārsteidza visus ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli. Arī mūzikā mācībām bija jānotiek attālināti. Pielāgojoties katras grupas tēmām, tika sūtīti uzdevumi. Tēmas bija ļoti dažādas un pavasarīgas: koki, putni, kukaiņi, pavasara ziedi, cāļi un vistas, ūdens un zivis, skaņu pasaule (dabas skaņas; putnu, dzīvnieki, kukaiņu radītās skaņas; mūzikas instrumenti un skanošie žesti).

Viens no uzdevumiem bija zīmēt vai gleznot, klausoties skaņdarbu. Katru nedēļu bērniem bija iespēja veidot ritma instrumentus un muzicēt ar tiem. Klausoties dziesmas vai instrumentālus skaņdarbus bērni improvizēja ar kustībām vai atdarināja konkrēto horeogrāfiju. Izmantojot virtuves priekšmetus: pannas, katlus, koka karotes, kārbas ar graudiem, ar ūdeni pildītus traukus u.c. veidoja “virtuves orķestri”. Bija arī aizraujoši eksperimenti ar glāzēm un ūdeni.

Vēlos izteikt pateicību visiem bērniem un vecākiem, kuri bija iesaistījušies mācību procesā, īpaši tām ģimenēm, kuras bija čakli izpildījušas visus uzdevumus.

Pirmsskolas mūzikas skolotāja Oksana Gotlube

Attālinātā mācību procesa organizēšana ir jauna pieredze mums visiem. Katru nedēļu grupu pedagogi, sporta un mūzikas pedagogi, strādājot attālināti, sagatavo un pirmdienās nosūta visus nepieciešamos materiālus audzēkņu vecākiem - attālinātam mācību procesam. Motivē un komunicē ar vecākiem par uzdevumu izpildi un atgriezeniskās saites nodošanu. Arī logopēds, izglītības psihologs un speciālais pedagogs izveidojis sadarbību attālinātai mācībai ar vecākiem, kā arī atbalsta grupu pedagogus. Visiem pedagogiem ieteikts sekot līdzi jaunajām aktualitātēm skola 2030. Strādājot attālināti tiek gatavoti arī dažādi metodiskie materiāli pedagoģiskam darbam.

Paldies visiem pedagogiem par ātru pielāgošanos attālinātam pedagoģiskam darbam, un vecākiem milzīgs paldies par sapratni, izrādīto interesi, realizējot pedagogu uzdevumus un darbojoties ar bērniem mājās.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Lācīte-Daniševska