03.jpg

Raksti

Liekam pamatus “zaļajai domāšanai” pirmsskolā

Raksts publicēts pašvaldības informatīvajā izdevumā "Mārupes Vēstis" 2022.gada aprīlī

Lielie un mazie PII “Zeltrīti” iemītnieki lepojas ar to, ka ir Ekoskolu programmas dalībnieki un jau 5 gadu lepni notur Zaļo karogu - Ekoskolu programmas simbolu, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Ekoskola ir “zaļās domāšanas” programma, kuras īstenošanā tiek iesaistīta apkārtējā sabiedrība, tiek veicināta bērnu izpratne par vidi, un, saistot to ar mācību procesu, veicināta personiskās attieksmes veidošanās jau no pirmsskolas vecuma.

Šajā mācību gadā izvērtējot iestādes Vides novērtējumu, par gada uzdevumu izvirzījām Ekoskolu tēmu “Atkritumi”. Atkritumu rašanos nosaka mūsu ieradumi rīkoties pierastajā veidā - tāpēc Ekoskolas uzdevums ir radīt tādu vidi, kurā rodas pieradums samazināt atkritumu rašanos, atkārtoti izmantot un pārstrādāt tos. PII “Zeltrīti” darbojas ne tikai lielā Ekopadome, bet arī mazā Ekopadome, kura šogad īpaši kuplā skaitā izveidota no darboties gribošiem un radošiem sagatavošanas grupu bērnu ievēlētajiem pārstāvjiem.

Tēmas “Atkritumi” izzināšana sākās jau rudenī ar grupu aktīvu iesaistīšanos Ekoskolu globālajās “Rīcības dienās”, kad, kopā ar saviem vecākiem pasākuma “Īstais laiks sākt šķirot un radīt jaunu” ietvaros bērni deva otro iespēju lietām, kas savu laiku jau nokalpojušas vai nav tikušas izmantotas, piemēram, tapa brīnišķīgi iepirkuma maisiņi, kuri tika darināti gan no mammas un tēta krekliem, svārkiem, dvieļa un pat no vannas paklājiņa (“Zvirbulīšu” grupa). Vides izglītības tēma ir aktuāla gan ikdienas āra nodarbībās, kuras notiek regulāri vismaz 1 x nedēļā, gan citās Ekoskolu aktivitātēs, kā “Silto džemperu diena”. Par šīm aktivitātēm informējam jebkuru interesentu mūsu Facebook lapā.

Aktīvi, radoši un ar prieku visa mācību gada garumā pildīti dažādi uzdevumi, veikti pētījumi un atklājumi, gūts priekšstats par atkritumu samazināšanas nepieciešamību, kā rodas lietas vai notiek procesi, kuri palīdz taupīt resursus. Cik dažādi var izzināt tik nopietnu tēmu jau pirmsskolas vecumā, varat redzēt no dažām mūsu aktivitātēm:

ü “Zīlīšu” grupa mājās pildīja anketas par atkritumu šķirošanu; darbojoties ar interaktīvo tāfeli izzināja tēmu “Nolietotā elektrotehnika”;

ü “Dzenīši” un “Cielaviņas” tuvākajā apkārtnē veica pētījumu, kā mārupieši šķiro atkritumus, vai ir pietiekams daudzums šķirošanas konteineru, kā atkritumi tiek savākti; piedalījās arī apkārtnes sakopšanā, savācot cilvēku pavirši atstātos atkritumus;

ü “Cīrulīši” atkārtoja, kā pareizi šķirot atkritumus, lai padarītu vidi tīrāku, saudzētu resursus un uzlabotu savu veselību; izzināja dabīgo šķiedru rašanos no vilnas līdz dzijas pavedienam;

ü “Lakstīgalas” pētīja dažādus materiālus, to ietekmi uz dabu pēc izlietošanas, turpināja ar tekstila atkritumu šķirošanu un to izmantošanu - iepazīstot digitālo grāmatu sēriju “Mācies ar Lupatiņiem”, atveidoja tās tēlus no grupā pieejamiem auduma gabaliņiem, pogām, dzijas. Iepazina komposta atkritumus, secinot, cik svarīgi ir pirkt pārtiku tik daudz, cik iespējams izlietot.

ü “Gulbīši” izzināja dažādus apkures veidus un to ietekmi uz vidi, ...

ü “Cielaviņu un “Gulbīšu” grupas bija iesaistījušās AS "Latvijas valsts meži" ekoprogrammā pirmsskolām “Cūkmena detektīvu”, kas tieši sasaucas ar mūsu gada uzdevumu, aktualizējot meža nozīmi negatīvo klimata pārmaiņu samazināšanā;

To, ka vides izglītību var sākt apgūt pat paši mazākie audzēkņi, pierādīja mūsu “Stārķīšu” grupas divgadnieki, kurus skolotājas rosināja lietot papīru vairākkārt, izmantojot zīmēšanai abas papīra puses un nevajadzīgās izdrukas. Bērni mācījās šķirot – izlietoto papīru ievietot „Līgatnes papīrfabrikas” konteinerā, kas atrodas grupiņā, bet, piemēram, apēsto ābolu serdes – citā atkritumu konteinerā.

Mācību gada laikā bērni visās grupās centās šķirot atkritumus – papīru, sadzīves atkritumus, baterijas un plastmasu, īpaši par to piedomājot arī mājās. Pēdējo divu gadu laikā otrreizējo izejvielu vākšanas un vides izglītības aktivitāšu projektā “Tīrai Latvijai” esam nodevuši vairāk kā 100 kg izlietoto bateriju.

Papīrs, kartons un citi materiāli aktīvi tika izmantoti radošajās aktivitātēs. “Dzenīši” secināja ka sašķiroto papīru var izmantot otrreiz - pašiem pagatavojot jaunu papīru. “Balodīšiem” no dažādiem izlietotajiem materiāliem tapa dekorācijas grupas telpām, pirkstiņlelles rotaļām, dekoratīvi trauki augu sēšanai un izglītojoši aicinājumi “Izmanto atkārtoti!”. “Cielaviņu” grupā no otrreiz izmantojamiem materiālem tika gatavotas spēles un didaktiskie materiāli. “Zeltgalvīši” izgatavoja atgādnes, kā pareizi šķirot un samazināt atkritumus. Bērni tās izvietoja iestādes telpās un PII teritorijā, lai arī vecāki, draugi un garāmgājēji var uzzināt, kā ar pareizu rīcību varam padarīt vidi tīrāku. Daļa radošo darbu apkopoti spēļu un rotaļlietu izstādē “Parasto lietu pārvērtības”, kuru var aplūkot mūsu mājas lapā www.zeltriti.lv.

Gada vides tēma tika integrēta arī mūzikas un sporta nodarbībās, skolotājām veidojot aizraujošus uzdevumus un mācot atbilstošas rotaļas un dziesmas, tai skaitā, atkārtojot mūsu “Ekodziesmiņu”. Ekoskolas ietvaros ir svarīgi iepazīstināt bērnus ar visām dabas norisēm, tāpēc kā jau ierasts vairākās grupās ierīkoti “dārzi uz palodzes”, kuros var izsekot augu attīstības cikliem, kā arī izaudzēt veselīgus zaļumus un dažādus stādus, ko vēlāk pārstādīt dārzā.

Katru gadu pavasarī apkopojam mācību gada laikā Ekoskolu programmā apgūto un noslēdzam tēmu ar tā saucamo “Ekotusiņu” – jautru kopīgu ballīti. Neskatoties uz to, ka šogad jau trešo gadu pēc kārtas pasākumi diemžēl notika tikai grupu ietvaros, vairākās grupās ekotēmas noslēgums izvērtās par varenu pasākumu, piemēram, pēc bērnu iniciatīvas “Zeltgalvīšu” grupai, rotaļlaukumā izveidojot improvizētu skatuvi, notika krāsains, dabai draudzīgs koncerts „Mosties, Pavasari!”, kam tērpi un aksesuāri tapa sadarbībā ar vecākiem no sadzīvē izlietotajiem materiāliem. Līdzīgs košs un jautrs pasākums bija “Gulbīšu” grupas “Eko modes skate” un citi.

Mūsu mācību gads Ekoskolu programmā ir bijis aktīvs un ražīgs, bet kopīgi darāmā vides izglītībā ir vēl daudz. Ikviena izglītības iestāde, kas gatava savā darbā pievērsties vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem, var iesaistīties Ekoskolu programmā. Paldies vecākiem, kolēģiem par atsaucību, līdzdarbošanos un ieinteresētību mūsu kopīgajā darbā. Ceram uz Jūsu atbalstu arī turpmāk. Saudzēsim dabu kopā!

Diāna Lācīte-Daniševska,
PII “Zeltrīti” vadītājas vietniece izglītības jomā