02.jpg

Raksti

PII “Zeltrīti” dalās ar Ekoskolu pieredzi Latvijas pirmsskolu pedagogiem

Pagājušā gada nogalē, 6.decembrī Mārupes novada PII “Zeltrīti” notika Ekoskolu pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņas seminārs, kas bija sen gaidīta atkal satikšanās klātienē! Pirmsskolas izglītības iestāde ”Zeltrīti” uzņēma ciemos 53 Ekoskolu programmas vadītājus un pirmsskolu pedagogus no visas Latvijas.

Semināru atklāja Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns, PII “Zeltrīti” vadītāja Iveta Jirgensone un iestādes mazā Ekopadome ar “Zeltrītu Eko himnu”. Mārupes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite klātesošajiem vēlēja vērtīgu atziņu pilnu darba dienu, raksturojot Ekoskolu darbošanos ar I.Ziedoņa vārdiem “Neskriet taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt dvēselē, bet iet tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu.”

Seminārā tika izvirzīti sasniedzamie rezultāti:

  • Iepazīt Mārupes novada PII Zeltrīti pieredzi Ekoskolu programmā
  • Gūt priekštatu par Ekoskolu programmas saikni ar mācību saturu
  • Iepazīt Ekoskolu programmas dalībnieku pieredzi par Ekoskolu «rudens» soļu (Ekopadome, Vides novērtējums, Rīcības plāns, Vides kodekss) plānošanu un īstenošanu

PII “Zeltrīti” semināra dalībniekiem piedāvāja četras atklātās nodarbības, kurās Ekoskolu tēmas integrējas mācību saturā, un divas radošās darbnīcas.

Ar savu pieredzi par digitālo interaktīvo mācību līdzekļu pielietošanu pirmsskolas mācību procesā dalījās sagatavošanas grupas “Cīrulīši” skolotājas Solvita Ozoliņa un  Krista Gūtmane ar tēmu “Atkritumi” un ziņu bērnam: “Es protu šķirot atkritumus”. Darbojoties pa centriņiem, bērniem bija dažādi uzdevumi ar runājošiem knaģiem, bluebotiem, MakeyMakey, kā arī pie interaktīvās tāfeles, virtuāli šķirojot atkritumus.

Grupas “Zeltgalvīši” skolotājās Sigita Birkmane un Santa Saulīte tēmas „Enerģija" ietvarā ar ziņu bērnam: “Es saprotu, kā ar savu rīcību ikdienā varu taupīt enerģiju” pievērsa bērnu uzmanību šobrīd visai sabiedrībai ļoti aktuālai tēmai. Nodarbībā bērni apzināja, kādas elektropreces pazīst, kur viņas ikdienā tiek izmantotas un kā ar tām jārīkojas, lai taupītu energoresursus.

Grupas “Lakstīgalas” skolotājas Liene Eikina un Iveta Greitāne apkopoja tēmu “Tekstila atkritumu šķirošana” ar ziņu bērnam: “Cilvēki veido dabai draudzīgus ieradumus, saprātīgi izmantojot dabas resursus”. Rotaļnodarbības uzdevumi tika sasaistīti ar interaktīvo uzdevumu grāmatu “Lupatiņi“ un runājošo pildspalvu, kā arī pielietots metodiskais materiāls/ spēle “Apģērbs“ – bērniem vingrinoties lasītprasmē.

PII “Zeltrīti” iknedēļas ritmā ierasta aktivitāte ir āra nodarbības, tāpēc arī semināram dalībniekiem skolotājas Ieva Strika un Elīna Šustere ar grupu “Dzērvītes” piedāvāja vērot rotaļnodarbību ārā par tēmu “Pirmsskolas izglītības iestādes vide un apkārtne – bioloģiskā daudzveidība”. Bērni orientējās iestādes āra teritorijā, meklējot augus un objektus pēc fotogrāfijām un attēliem, kā arī viedtālrunī. Neskatoties uz diezgan bargiem ziemas apstākļiem, šo nodarbību gribēja apmeklēt liela daļa mūsu kolēģu, bet darba grupas tika izlozētas.

Sporta skolotāja Evita Bērziņa, mūzikas skolotājas Oksana Gotlube un Sintija Leimane organizēja darbošanos divās radošajās darbnīcās, reizē iepazīstinot semināra dalībniekus ar savu pašgatavoto mūzikas instrumentu, sporta spēļu inventāru un citu mācību līdzekļu metodisko bāzi, kas radīta no otrreiz izmantojamiem materiāliem.

Iestādes Ekoskolas koordinatore, vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Lācīte-Daniševska prezentēja semināra dalībniekiem PII “Zeltrīti” pieredzi Ekoskolu programmas realizēšanā. No 2012.gada esam iesaistījušies Vides izglītības fonda Ekoskolu programmā. 2016.gadā uzsākām veikt atskaites datu bāzē un saņēmām Latvijas Ekoskolas sertifikātu un Zaļo diplomu. 2017.gadā saņēmām starptautisko Ekoskolas sertifikātu un Zaļo karogu, un nu jau sesto gadu bez pārtraukuma, arī šajā mācību gadā, Ekoskolu programmas simbols - Zaļais karogs plīvo pie mūsu iestādes.

Daniels Trukšāns dienas gaitā vadīja semināru, organizējot refleksiju darba grupās, apspriežot un aktīvi diskutējot par redzēto, par Ekoskolu 7 soļiem un paveikto rudens darba sezonā.

Domubiedru pulkā tika ne tikai raženi strādāts un diskutēts par pirmsskolu Ekoskolu jautājumiem, bet arī dibināti jauni kontakti turpmākai sadarbībai, kas vēlreiz pierāda, cik svarīgas ir tikšanās klātienē un savstarpējā pieredzes apmaiņa.  Priecājamies arī par iespēju popularizēt “Zeltrītu” labo pieredzi Latvijas mērogā, un secinājām – cik daudz ir padarīts!

Paldies visiem, kas palīdzēja sagatavot semināru un piedalījās veiksmīgā tā norisē! Turpināsim popularizēt vides izglītību, veidojot mūsu audzēkņiem - nākotnes Zemes iedzīvotājiem - saudzīgu attieksmi pret dabu un tās resursiem, kā arī popularizējot to sabiedrībā.

PII “Zeltrīti” vadītāja Iveta Jirgensone

un Ekoskolas koordinatore Diāna Lācīte-Daniševska