01.jpg

Par mums

Par mums / 14.12.2015

Vēsture

 • 2008.gadā radās ideja un tika veikts izpētes darbs, lai sagatavotu privātās publiskās partnerības pilotprojektu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai Latvijā. Šajā darbā aktīvi iesaistījās Mārupes pašvaldība.
 • 2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.
Par mums / 14.12.2015

PPP

Privātās publiskās partnerības projekts

2008.gada "Mārupes Vēstu" maija numura 11.lappusē rakstā "Publiskā un privātā partnerība kā risinājums jaunu PII būvniecībai" varat lasīt, kā radās iecere veidot PPP pilotprojektu .

2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.

Par mums / 14.12.2015

Nolikums

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZELTRĪTI” NOLIKUMS apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2020.gada 29.aprīļa sēdes nr.8 lēmumu nr.24, izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

 

Par mums / 14.12.2015

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Vītoliņa
Logopēde Ivaise PļavenieceAustra Salmiņa, Lauma Tumašova
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Medicīnas māsa 
Lietvede Zanda Melkina

Kontakti

 2020./2021.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

6-7 gadi

Irita Jermacāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

4-5 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Sigita Birkmane

"Lakstīgalas" 6-7 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

5-6 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

5-6 gadi

Laura Mihailova
Sintija Dumbrovska

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

5-6 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Gunta Magone

„Cīrulīši”

4-5 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

6-7 gadi

Ilma Smāģe
Elīna Šustere

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

4-5 gadi

Rebeka Zariņa
Iveta Tuča

Madara Kondratjeva

„Balodīši”

3-4 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

Dina Krūmiņa

„Dzenīši”

5-6 gadi

Vēsma Medne

Inga Lielmane

„Zvirbulīši”

3-4 gadi

Solveiga Lāce
Jolanta Pilicka

Edīte Kļaviņa

pirmsskolas skolotājas  

Linda Trūle
Ieva Strika

 
Par mums / 14.12.2015

Vakances

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā :

Pirmsskolas izglītības iestādes MEDICĪNAS MĀSU  (profesijas kods 2221 34, uz nenoteiktu laiku, 1 slodze) no 2021.gada marta:

Galvenie darba pienākumi:
-        Sniegt medicīnisko palīdzību bērniem un personālam; Veikt izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaiti;
-        Kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un drošības aizsardzībai;
-        Kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo un darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
-        Kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā; Atbildēt par pretepidemioloģiskā režīma ievērošanu;
-        Uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti;
-        Popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā; konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
-        citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem:

- MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
- Prasme plānot un organizēt savu darbu;
- Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
- Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
- Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
- Vēlama pieredze darbā pirmsskolā.

Nodrošinām darbu mūsdienīgā izglītības iestādē, stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 850,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU no 2021.gada 4.janvāra (profesijas kods 2342 01, uz pilnu slodzi, 2 vakances uz noteiktu laiku)

Darba pienākumi

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, 
 • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju iaglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
 • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem:

 • Aicinājums strādāt ar bērniem
 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
 • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 950,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c.

Satiksme no Rīgas – 25.autobuss, 5435.mikroautobuss.

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada dome, kontaktiformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.

 

Par mums / 14.12.2015

Tradīcijas

Mēs esam pavisam jauni, tāpēc tradīcijas veidosim visi kopā!

Tā kā mūsu iestāde darbu uzsāka 2010.gada 1.jūnijā, šis datums, kurā tiek atzīmēta arī Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tiek uzskatīts arī par "Zeltrīti" dzimšanas dienu.

Par mums / 14.12.2015

Statistika

Mūsu PII darbojas 12 grupas.

Audzēkņu skaits 2010./2011.mācību gadā - 262, t.sk. 1 izlaiduma grupa - 20 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2011./2012.mācību gadā - 275, t.sk. 2 izlaiduma grupas - 48 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2012./2013.mācību gadā - 277, t.sk. 5 izlaiduma grupas - 110 audzēkņi.

Bērnu izteikumi, smieklīgi atgadījumi un īsas anekdotes

3-gadnieks jautā grupas biedrenei: "Tu zini, kādā Latvijā mēs dzīvojam?" "Nē..." "Nu, tajā strīpainā, kur balts un sarkans ir!"

Pēc Lieldienu pasākuma ēdot olas Stella saka: “Nu, lai ēstu olas, man tagad viņas jānočaumalo!”
Elīza, ģērbjoties un ārā iešanu: “Es te tā stāvu un domāju – kurš man palīdzēs?”
Stella, ģērbjoties uz ārā iešanu: “Man jāaizšallē šalle!”
Jēkabs: “Es vakar nebiju dārziņā, jo biju mammai puncī!”; “Man 7. jūlijā būs dziečamdiena!”
Ģirts: ”Nē, šodien neviens nebūs deružants!”
Luīze: ”Buļumucis!” (bruņurupucis)
Skolotāja: “Edgar, lūdzu nesēdi uz palodzes!” Edgars: “Bet es pasildos vienkārši!”

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes  “Zeltrīti” tīmekļvietni - https://www.zeltriti.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

 • Tīmekļvietne daļēji atbalsta tastatūras piekļuvi un vizuālo fokusu. Tab un shift + tab taustiņš strādā, taču vizuālais fokuss nav redzams. Tastatūras piekļuvi un vizuālā fokusa uzlabojumus iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.
 • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Kontrastu koeficientu maiņu plānojam ieviest 2021. gadā.
 • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams veikt teksta izmēra tālummaiņu. Teksta izmēra tālummaiņu maiņu iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2021. gadā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 05.02.2021. Izvērtēšanu veica Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: lejupielādēt šeit

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir Jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli elektroniski uz iestādes adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., norādot:

 • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
 • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
 • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums:

E-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zvaniet: +37167606210

Adrese: Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes novads

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” lietvede.
E-pasts; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zvaniet: +37167606210

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Mārupes novada Domei, tālrunis: 67934695, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 05.02.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Iveta Jirgensone, Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” vadītāja.