02.jpg

Par mums

Kolektīvs

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska

Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube

Sporta skolotāja Evita Vītoliņa

Logopēde Ivaise Pļaveniece, Austra Salmiņa

Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa

Medicīnas māsa Edīte Tolēna

Lietvede Zanda Melkina

2018./2019..mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

6-7 gadi

Solvita Ozoliņa
Irita Jermacāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

6-7 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Kristīne Laidiņa-Ivanova

"Lakstīgalas" 6-7 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

3-4 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

3-4 gadi

Elīna Lapiņa
Laura Mihailova

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

3-4 gadi

Nataļja Andrianova
Iveta Griķe

Gunta Magone

„Cīrulīši”

4-5 gadi

Krista Gūtmane
Vita Aleksējeva

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

4-5 gadi

Dace Veze
Baiba Jirgensone

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

4-5 gadi

Sabīne Rākina
Baiba Kauliņa

 Ina Eversone

„Zvirbulīši”

5-6 gadi

Anna Petrevica
Māra Krave

Annija Robežniece

„Dzenīši”

5-6 gadi

Baiba Zadraka
Zaiga Gaide

Inga Lielmane

„Strazdiņi”

5-6 gadi

Solveiga Lāce
Jeļena Ļutova

pirmsskolas skolotājas  

Līva Vilcāne
Inga Kursīte