02.jpg

Par mums

Kolektīvs

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska

Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube

Sporta skolotāja Evita Vītoliņa

Logopēde Ivaise Pļaveniece, Austra Salmiņa

Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa

Medicīnas māsa Edīte Tolēna

Lietvede Zanda Melkina

2019./2020..mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

5-7 gadi

Irita Jermacāne
Līva Vilcāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

3-4 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Guna Deksne

"Lakstīgalas" 5-6 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

4-5 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

4-5 gadi

Elīna Lapiņa
Laura Mihailova

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

4-5 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Gunta Magone

„Cīrulīši”

3-4 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

5-6 gadi

Dace Zemture
Ilma Smāģe

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

3-45 gadi

Inga Kursīte
Rebeka Zariņa

Madara Kondratjeva

„Zvirbulīši”

6-7 gadi

Laimdota Stepēna
Māra Krave

Annija Robežniece

„Dzenīši”

6-7 gadi

Baiba Zadraka

Inga Lielmane

„Strazdiņi”

6-7 gadi

Solveiga Lāce
Jeļena Ļutova

Dina Krūmiņa

pirmsskolas skolotājas  

Linda Trūle
Ieva Strika