01.jpg

Par mums

Kolektīvs

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska

Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube

Sporta skolotāja Evita Vītoliņa

Logopēde Ivaise Pļaveniece, Austra Salmiņa

Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa

Speciālā pedagoģe Gunita Bajāre

Medicīnas māsa Edīte Tolēna

Lietvede Zanda Melkina

2019./2020..mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

5-7 gadi

Irita Jermacāne
Līva Vilcāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

3-4 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Guna Deksne

"Lakstīgalas" 5-6 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

4-5 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

4-5 gadi

Elīna Lapiņa
Laura Mihailova

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

4-5 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Gunta Magone

„Cīrulīši”

3-4 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

5-6 gadi

Dace Zemture
Ilma Smāģe

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

3-4 gadi

Inga Kursīte
Rebeka Zariņa

Madara Kondratjeva

„Zvirbulīši”

6-7 gadi

Laimdota Stepēna
Māra Krave

Annija Robežniece

„Dzenīši”

6-7 gadi

Baiba Zadraka

Inga Lielmane

„Strazdiņi”

6-7 gadi

Solveiga Lāce
Jeļena Ļutova

Dina Krūmiņa

pirmsskolas skolotājas  

Linda Trūle
Ieva Strika