03.jpg

Par mums

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa (Bērziņa)
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante
2
021 - Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
2
022 - pirmsskolas izglītības skolotāja Nataļja Andrianova

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Bērziņa
Logopēde Ivaise PļavenieceLauma Tumašova, Sandra Bērziņa-Pētersone
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Medicīnas māsa Signe Miķelsone
Lietvede Zanda Būmane

Kontakti

 2022./2023.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

2 gadi

Līga Grotāne
Danute Tinkuse

Anita Zīle

„Zeltgalvīši”

6 gadi

Sigita Birkmane
Santa Saulīte

Oksana Tazova
"Lakstīgalas" 5-6 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

3 gadi

Kristīne Dumberga

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

3 gadi

Aļona Macijevska
Aleksandra Kutuzova

Lolita Abeslamidze

„Gulbīši”

3 gadi

Nataļja Andrianova
Elīna Lapiņa

Inga Jansone

„Cīrulīši”

6 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

4 gadi

Evita Ceriņa 
Baiba Jirgensone

Edīte Marcinkeviča

„Dzērvītes”

6 gadi

Elīna Šustere
Ieva Strika

Aija Cīrule

„Balodīši”

5 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Dzenīši”

4 gadi

Inga Lielmane
Dace Zemture

Anda Kronberga

„Zvirbulīši”

5 gadi

Solveiga Lāce
Jolanta Pilicka

Maija Beikmane