02.jpg

Par mums

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa (Bērziņa)
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Bērziņa
Logopēde Ivaise PļavenieceLauma Tumašova
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Medicīnas māsa 
Lietvede Zanda Būmane

Kontakti

 2021./2022.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”
no 01.10.2021

2 gadi

Elīna Šustere
Dace Zemture

Lolita Abeslamidze

„Zeltgalvīši”

5 gadi

Gita Miķelsone
Sigita Birkmane

 
"Lakstīgalas" 5-6 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

6 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

6 gadi

Laura Mihailova
Aļona Macijevska

Anda Grīnberga

„Gulbīši”

6 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Gunta Magone

„Cīrulīši”

5 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

3 gadi

Evita Ceriņa 
Baiba Jirgensone

 

„Dzērvītes”

5 gadi

Rebeka Zariņa
Iveta Tuča

Madara Kondratjeva

„Balodīši”

4 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

 Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Dzenīši”

6 gadi

Vēsma Medne
Inga Lielmane

Sintija Dumbrovska 

„Zvirbulīši”

4 gadi

Solveiga Lāce
Jolanta Pilicka

Maija Birkmane

pirmsskolas skolotājas  

Linda Trūle
Ieva Strika