01.jpg

Par mums

Kolektīvs

 

      Gada Pedagogs 2017 14     

Tituls "Mārupes gada pedagogs" 

2015 - pirmsskolas sporta skolotāja Evita Vītoliņa
2016 - pirmsskolas izglītības skolotāja Diāna Pētersone (Lācīte-Daniševska)
2017 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Zadraka
2018 - skolotāja logopēde Ivaise Pļaveniece
2019 - pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova
2020 - pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante

Vadītāja Iveta Jirgensone

Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Mūzikas skolotājas Sintija Leimane, Oksana Gotlube
Sporta skolotāja Evita Vītoliņa
Logopēde Ivaise PļavenieceAustra Salmiņa, Lauma Tumašova
Izglītības psiholoģe Diāna Putniņa
Speciālā pedagoģe Kristina Viļenska
Medicīnas māsa 
Lietvede Zanda Melkina

Kontakti

 2020./2021.mācību gads 

Grupas nosaukums

Bērnu vecums

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolotāja palīgi

„Stārķīši”

6-7 gadi

Irita Jermacāne

Kristīne Bērena-Rautenfelda

„Zeltgalvīši”

4-5 gadi

Baiba Kvante
Gita Miķelsone

Sigita Birkmane

"Lakstīgalas" 6-7 gadi Liene Eikina
Iveta Greitāne
Valentīna Tepļakova

„Zīlītes”

5-6 gadi

Kristīne Dumberga
Sintija Smoļenska

Daiga Burlova

„Cielaviņas”

5-6 gadi

Laura Mihailova
Sintija Dumbrovska

Aļona Macijevska

„Gulbīši”

5-6 gadi

Nataļja Andrianova
Sabīne Rākina

Gunta Magone

„Cīrulīši”

4-5 gadi

Krista Gūtmane
Solvita Ozoliņa

Ausma Indriksone-Vītola

„Pūcītes”

6-7 gadi

Ilma Smāģe
Elīna Šustere

Evita Ceriņa

„Dzērvītes”

4-5 gadi

Rebeka Zariņa
Iveta Tuča

Madara Kondratjeva

„Balodīši”

3-4 gadi

Līva Vilcāne
Elīna Korņējeva

Dina Krūmiņa

„Dzenīši”

5-6 gadi

Vēsma Medne

Inga Lielmane

„Zvirbulīši”

3-4 gadi

Solveiga Lāce
Jolanta Pilicka

Edīte Kļaviņa

pirmsskolas skolotājas  

Linda Trūle
Ieva Strika