03.jpg

Mūsu avīzīte

ZR Nr 9 26.05.2019 1lapa

Pašreiz esam jaunu pārmaiņu ceļa sākumā, pārmaiņu, kuras nepie-ciešamas mūsu bērniem, kuri pagaidām vēl aug un veidojās par nākotnes cilvēkiem. Novēlu visiem mums -  Ejot katram savu ceļu, skatīties vienā virzienā un kopīgi sasniegt mērķi! Lai mums visiem spēks un gudrība! Vadītāja Iveta Jirgensone

ZR Nr 8 krasDosim katram bērnam iespēju izzināt pasauli ar prieku! Lai katra diena pilna atklājumu un prieka pilna!  Mūsu mērķis būt nevis labākajam, bet gan laimīgākajam! Mūsu ikdiena ir arī Ekoskola, jo vides izglītība noteikti nepieciešama katram cilvēkam tagad un nākotnē. Prieks, ka mūsu PII “Zeltrīti” bērni zinās, kā saudzēt dabu, izpratīs katra cilvēka lomu Zemes resursu saudzēšanā. Domājam, ka esam gatavi jaunajām kompetenču izglītības pārmaiņām! 

ZR avize Nr7

Ja Tu gribi aiziet ātri, ej viens.
Ja Tu gribi aiziet tālu, ej kopā!

Koši kā magoņu ziedi uzplauka absolventi mūsu septītajā izlaidumā. Šī gada izlaiduma grupu audzēkņi piedzima tajā gadā, kad atvērās Mārupes PII "Zeltrīti". Zeltrītu avīzītē atkal veselās 16 lappusēs stāstām par mācību gadā uzzināto, piedzīvoto un sasniegto - par savu ikdienu un svētkiem, Ekoskolas, eTwinning, Erasmus+ projektiem, par darbiņiem mūsmājās un ceļojumiem ārpus PII.  

ZR Nr6

Mēs esam tas, ko mēs domājam. mēs topam par to, kam ticam! (B.Berdžera)

Ziediem piebērtas pļavas, dzeltenām pienenēm un brīnumpuķēm pilni  mūsu “Zeltrīti” - ir pavasaris… Iestādē jau sesto gadu skan izlaiduma valsis un dziesmas par bērnību. Mūsu trīs grupu – Strazdiņu, Dzenīšu un Zvirbulīšu audzēkņi kā pieneņu pūkas dosies savā lielajā ceļojumā, atstājot Bērnības brīnumvalsti...

ZR Nr52015.gada vidū svinam 5 darbības gadus. Avizītes 16 lappusēs pa košu un krāsainu Nākotnes ielu dodamies atmiņu ceļojumā, kurā "brīnumi rodas tur, kur tiem tic un dūšīgi strādā no sirds", pasaule izskatās arvien aizraujošāka, katrs bērns ir īpašs un mūsu darba vissvarīgākais eksperts!  

ZR avizeNr4 kr12014.gada maijā "pāršķiram ceturto lappusi "Zeltrītu" dzīves brīnumgrāmatā" un dāvinām visiem absolventiem avīzīti, kurā var lasīt kā dzīvojam atbildīgi, veselīgi, skanīgi, latviski, sportiski, sirsnīgi, radoši, stiprinām ģimenes vērtības, ieklausāmies dabā un ejam pasaulē.

ZR avizeNr3 12013.gadā - kad "trīs tortes un viena svecīte", skolotājas stāsta kā "Zeltrītos" visi apgūstam jaunas tehnoloģijas un vides mācības, iepazīstam tautas tradīcijas, svinam svētkus un mācāmies saudzēt dabu un dzīvot veselīgi.

ZR avizeNr2 1

2012.gada maijā jau 12 lappusēs stāstām, ko esam darījuši katru mācību gada mēnesi, dalāmies savā priekā par zinātkārajiem un radošajiem audzēkņiem.

ZR avizeNr1 1

Svinot pirmo izlaidumu - 2011.gadā uz skolu pavadot 20 "Pūcīšu" grupas audzēkņus - iedibinājām tradīciju katra mācību gada beigās izdot savu "Zeltrītu" avīzīti.