02.jpg

Par mums

Nolikums

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „ZELTRĪTI” NOLIKUMS apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2020.gada 29.aprīļa sēdes nr.8 lēmumu nr.24, izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu.

Grozījumi izdarīti ar Mārupes novada Domes 2021.gada 24.februāra sēdes nr.2 lēmumu nr.23.

 

Lejupielādēt