01.jpg

Par mums

PPP

Privātās publiskās partnerības projekts

2008.gada "Mārupes Vēstu" maija numura 11.lappusē rakstā "Publiskā un privātā partnerība kā risinājums jaunu PII būvniecībai" varat lasīt, kā radās iecere veidot PPP pilotprojektu .

2008.gada 30.decembrī Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Edgara Zalāna klātbūtnē Mārupes pašvaldības vadītāja Līga Kadiģe, Ķekavas administrācijas vadītājs Andris Krūms, Tukuma mērs Juris Šulcs un Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs parakstīja līgumu par sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecības jomā privātās publiskās partnerības ietvaros.

Izstrādājot pirmsskolas izglītības iestādes PPP projektu, tika nolemts, ka projektā tiks iesaistītas 4 pašvaldības – Mārupe, Ķekava, Ogre un Tukums. Šo pašvaldību pārstāvji kopā arī veidoja gan iepirkuma procedūras dokumentāciju, gan arī nosacījumus un vajadzības. Konkursā uzvarēja pilnsabiedrība “Acana”, kurā apvienojušies celtniecības uzņēmumi SIA “Arčers” un SIA “Abora”, kā arī apsaimniekošanas uzņēmumi SIA “Cleanhouse” un SIA “Namu apsaimniekošana”.

Projekts paredz, ka par privātiem finanšu resursiem minētajās pašvaldībās tiks uzceltas pirmsskolas izglītības iestādes, ko pēc būvniecības beigām turpinās apsaimniekot. Tāpat pilnsabiedrība “Acana” pilnībā ir aprīkojusi PII “Zeltrītus” ar visām nepieciešamajām mēbelēm, iekārtām, rotaļlietām un mācību līdzekļiem. Kopējais projekta realizācijas termiņš ir 20 gadu, ieskaitot būvniecību. Tas nozīmē kā šo gadu laikā pašvaldība izpirks no pilnsabiedrības “Acana” ēku un inventāru un 2029. gadā kļūs par šīs ēkas īpašnieci. Ēkas būvniecība, teritorijas labiekārtošana un pilnas materiāli tehniskās bāzes nodrošinājuma izmaksas ir 2,8 miljoni eiro.

Pēc būvniecības beigām Mārupes novada Dome nodrošina mācību un audzināšanas procesu. bet pilnsabiedrība “Acana” - bērnudārza uzkopšanu, apsardzi, apgādi ar nepieciešamo inventāru, tehniskā stāvokļa uzturēšanu, kā arī organizēs bērnu ēdināšanu un veiks citas apsaimniekošanas un bērnudārza funkcionēšanai nepieciešamās darbības.

Līgums ar pasūtītāju paredz, ka pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pilnsabiedrība ik pēc pieciem gadiem veiks pirmsskolas iestādē tobrīd nepieciešamos renovācijas darbus, bet gadu pirms bērnudārza pilnīgas nodošanas Mārupes pašvaldības pārziņā, tiks veikta visaptveroša kompleksa renovācija.

No Mārupes novada Domes informatīvā izdevuma "Mārupes Vēstis"
2010. gada jūnijs