01.jpg

Par mums

Statistika

Mūsu PII darbojas 12 grupas.

Audzēkņu skaits 2010./2011.mācību gadā - 262, t.sk. 1 izlaiduma grupa - 20 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2011./2012.mācību gadā - 275, t.sk. 2 izlaiduma grupas - 48 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2012./2013.mācību gadā - 277, t.sk. 5 izlaiduma grupas - 110 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2013./2014.mācību gadā - 279, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 70 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2014./2015.mācību gadā - 280, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 71 audzēknis.
Audzēkņu skaits 2015./2016.mācību gadā - 280, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 71 audzēknis.
Audzēkņu skaits 2016./2017.mācību gadā - 277-280, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 67 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2017./2018.mācību gadā - 278-280, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 77 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2018./2019.mācību gadā - 280-278, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 66 audzēkņi.
Audzēkņu skaits 2019./2020.mācību gadā - 280, t.sk. 78 absolventi no 4 grupām.
Audzēkņu skaits 2020./2021.mācību gadā - 279, t.sk. 3 izlaiduma grupas - 71 absolvents.
Audzēkņu skaits 2021./2022.mācību gadā - 280-275, t.sk. 107 absolventi no 5 sagatavošanas grupām.
Audzēkņu skaits 2022./2023.mācību gadā - 266-278, t.sk. 81 absolvents no 4 sagatavošanas grupām.
Audzēkņu skaits 2023./2024.mācību gadā - 279, t.sk. izlaidumam gatavojas  - 63 audzēkņi 3 sagatavošanas grupās.

Mācību procesu nodrošina:

  • iestādes vadītāja
  • 25 pirmsskolas izglītības skolotājas
  • 13 skolotāju palīgi
  • 2 mūzikas skolotājas
  • 1 sporta skolotāja

PII vēl strādā un par bērnu veselību, izglītību un dokumentāciju gādā

  • medmāsa
  • 3 logopēdes (2,5 slodzes)
  • izglītības psiholoģe
  • speciālais pedagogs
  • lietvede

Telpu un teritorijas uzkopšanu, ēdināšanas pakalpojumus, saimniecisko darbību un apsardzi nodrošina privātais partneris. Bērnudārza ēkā ir apmācībai, atpūtai un rotaļām paredzētas telpas dažādām bērnu vecumu grupām, kā arī sarīkojumu zāle (130 m²), ēdamzāle (180 m²), sporta zāle (130 m²), virtuve u. c. telpas. Ēkas kopējā platība ir 3471,6 m². Bērnudārza kompleksā ir 1284,5 m² liels rotaļlaukums un vairāk nekā 4000 m² apzaļumotas teritorijas.