02.jpg

Par mums

Vakances

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā :

SPECIĀLO PEDAGOGU no 06.01.2020. 
(profesijas kods 2352 03, uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku, 1 vakance)

Darba pienākumi:

 • Palīdzēt pirmsskolas izglītības iestādes pedagogam darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir izteikti fiziskās vai garīgās attīstības (redzes, dzirdes, psihoneiroloģiskie, kustību funkcionālie, somatiskie, valodas) traucējumi, vai psihiskās attīstības aizture, īstenojot speciālās pamatizglītības programmu integrētajiem izglītojamajiem;
 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai izprastu izglītojamā uzvedību, viņa problēmas un informētu vecākus par izglītojamā grūtībām pirmsskolas izglītības iestādē, kopīgi meklēt veidus to novēršanai;
 • Izstrādāt individuālo izglītības plānu bērniem, kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens u.c. atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem: 

 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, vēlam pieredze darbā pirmsskolā
 • Aicinājums strādāt ar bērniem, prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
 • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - no EUR 950 pirms nodokļu nomaksas, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c..

 

 

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU no 06.01.2020. un no 4.02.2020.
(profesijas kods 2342 01, uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu un noteiktu laiku, 2 vakances)

Darba pienākumi

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, 
 • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju iaglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
 • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem

 • Aicinājums strādāt ar bērniem
 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu un labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
 • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - EUR 950,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c.

 

Satiksme no Rīgas – 25.autobuss, 5435.mikroautobuss.

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 
CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada dome, kontaktiformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.