01.jpg

Par mums

Vakances

Mārupes novada PII "Zeltrīti" aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (-US) (profesijas kods 2342 01), uz pilnu slodzi 40 h nedēļā

uz nenoteiktu un no 15.01.2024. uz noteiktu laiku (uz darbinieku prombūtnes laiku)

Galvenie darba pienākumi:

 • Īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • Plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu,
 • Nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem,
 • Pilnveidot iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi, savas profesionālās kompetences u.c.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Aicinājums strādāt ar bērniem
 • Atbilstoša pedagoģiskā izglītība (var būt students), vēlam pieredze darbā pirmsskolā
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu, labas komunikācijas spējas darbā ar bērniem, sadarbībā ar vecākiem un kolēģiem
 • Augsta atbildības sajūta

Piedāvājam darbu mūsdienīgā iestādē un pašvaldībā, kura atbalsta izglītību; stabilu ikmēneša atalgojumu - 1656,00 EUR par slodzi pirms nodokļu nomaksas, piemaksas un sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika u.c.

 

 

MĀSU BĒRNU APRŪPĒ (profesijas kods 2221 47, uz nenoteiktu laiku, 1 slodze) no 2024.gada 2.janvāra

Galvenie darba pienākumi:

 • Sniegt pirmo medicīnisko palīdzību bērniem un personālam; Veikt izglītojamo ikdienas apmeklējuma uzskaiti;
 • Kopā ar administrāciju organizēt un nodrošināt kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un drošības aizsardzībai;
 • Kārtot normatīvajos aktos noteikto izglītojamo un darbinieku medicīnisko dokumentāciju;
 • Kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu iestādes telpās un teritorijā; Atbildēt par epidemioloģisko pasākumu ievērošanu;
 • Uzraudzīt un kontrolēt ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti;
 • Popularizēt bērnu, viņu vecāku un personāla vidū veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties iestādes mācību un audzināšanas procesā; konsultēt vecākus bērnu veselības nostiprināšanas jautājumos;
 • citi pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • MK noteikumos noteiktā medicīniskā izglītība, reģistrācija Ārstniecības personu (māsu) reģistrā;
 • Prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • Psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;
 • Vēlama pieredze darbā pirmsskolā.

Nodrošinām darbu mūsdienīgā izglītības iestādē, stabilu ikmēneša atalgojumu EUR 1200,00 pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi (2024.gadā plānotas izmaiņas atalgojumā), veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika, sociālās garantijas – atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā, līdz 10 papildatvaļinājuma dienām u.c..

 

Tālruņi: 67606200, 26532869, 67606210, 27843904. 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV izvērtēšanas tiks aicināti uz darba interviju.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Mārupes novada pašvaldība, kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pag., Mārupes novads, LV-2167, e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi.