03.jpg

Pasākumi

Svinēsim rudens ražas svētkus ar dziesmām, rotaļām, jautrām un izzinošām aktivitātēm!

25.septembrī 9.30 - Zeltgalvīši, Dzērvītes, Cīrulīši

25. septembrī 10.30  - Cielaviņas, Gulbīši, Zīlītes

26. septembrī 9.30 - Pūcītes, Stārķīši, Lakstīgalas

26. septembrī 10.30 - Dzenīši, Strazdiņi, Zvirbulīši

20.septembrī aicinām visus piedalīties kārtējā Olimpiskajā dienā. 

PII “Zeltrīti” vecāku kopsapulce 4-7 gadīgo audzēkņu vecākiem notiks 5.septembrī plkst. 17.00 1.stāva zālē. Par grupu sapulcēm informācija grupās.

Uzsākot jauno 2019./2020.mācību gadu, audzēkņi mīļi gaidīti 2.septembrī 9.15 uz komponista Didža Rijnieka muzikālo izrādi "Zīmju stāsti". Novēlam draudzīgu, radošu, piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagātu darba gadu!

Sveicam izlaidumā: “Stārķīšu” grupu 29.maijā 16.00, “Lakstīgalu” grupu  30.maijā 10.00, “Zeltgalvīšu” grupu 31.maijā 10.30 ! lai drošas, zinātkāres un atklājumu pilnas skolas gaitas!

2018./2019.gadā bērnudārzu beidz 66 absolventi. 

15.maijā notuiks tredicionālie Ģimeņu sporta svētki izlaiduma grupām. Mīļi aicinātas visas "Lakstīgalu", "Stārķīšu" un " Zeltgalvīšu" ģimenes!

16. un 17.aprīlī ieskandināsim jaukos pavasara svētkus ar dziesmām, rotaļām un olu ripināšanu. Foto šeit >