03.jpg

Pasākumi

Sveicam visus Latvijas 102.dzimšanas dienā! Smelsimies spēku no mūsu bērniem šajā saspringtajā laikā - meklēsim un saskatīsim prieku ikdienā, mācīsimies kopā ar viņiem ik dienu ko jaunu, izbaudīsim sirsnību un mīlestību ģimenē, lai nākamos Latvijas svētkus atkal varētu svinēt visi kopā!
Kā mēs svinējām novembra svētkus - Mārtiņdienu, Lāčplēša dienu un Latvijas dibināšanas dienu savās grupiņās varat redzēt šeit. Priecīgus svētkus!

2020. gadā Rīcības dienas notiks no 2. - 8. novembrim.  Kopīgs sauklis šogad - "Labie darbi planētai!"

Latvijas Ekoskolas ik gadus piedalās nedēļu ilgā starptautiskā kampaņā ar mērķi uzrunāt sabiedrību, vērst uzmanību nozīmīgām vides problēmām un ikvienu rosināt uz rīcību, kas var palīdzēt šīs problēmas mazināt. Nedēļas laikā tiek organizēti dažādi izglītojoši un interaktīvi pasākumi, kuru mērķis ir piedāvāt risinājumus, kā iespējams iesaistīties globālās problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām. 

Šogad Rīcības dienas veltītas labiem darbiem vides labā, kas ir gan paveikti līdz šim (labā prakse), gan tiks vēl paveikti (apņemšanās jaunajam m.g.), kas palīdz aktualizēt un risināt steidzamākās globālas vides problēmas. Aktivitātes šoreiz var veidot par jebkuru jūsu izglītības iestādei un kopienai aktuālu vides aizsardzības jautājumu, kas saistīti ar globāliem vides aizsardzības izaicinājumiem. Ieteicamie tematiskie virzieni: klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un aprites ekonomikas principu ieviešana mūsu ikdienā.
Vairāk lasiet  http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolu-r-c-bas-dienas

RD 2020 Zeltriti

Piektdien, 2.oktobrī,  Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2020”. Pedagogus šim godpilnajam titulam izvirzīja izglītības iestādes un skolēni. Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma mūsu “Zeltgalvīšu” grupas pirmsskolas izglītības skolotāja Baiba Kvante, kura PII “Zeltrīti” strādā kopš iestādes atvēršanas.

Šo piektdien, 18.septembrī PII “Zeltrīti”, tāpat kā visā Latvijā, norisināsies tradicionālā “Olimpiskā diena 2020”, kas veltīta Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un godīgas spēles principus. Mēs Olimpiskajās dienās piedalāmies jau kopš 2012.gada.

Lepojamies, ka jau ceturto reizi pēc kārtas Mārupes PII “ZeltrītI” iegūst Eoskolu prestižo Zaļo karogu! Zaļais Karogs ir Ekoskolu programmas simbols. Tas tiek piešķirts skolām, kuras ir parādījušas vislabāko sniegumu ,ieviešot Ekoskolu programmas prasības. 
pirmsskolas izglītības skolotājas(-us) (prof.kods 2342 01). Vairāk informācijas >Vakances
 
Šogad sagatavošanas grupas pirmsskolas gaitas PII "Zeltrīti" noslēgs ar mazliet savādāku izlaidumu - svinīgu pasākumu "Sveika, skola!":
- 17.06.2020. 10:00 svētkus svinēs "Dzenīšu" grupa un 6 "Stārķīšu" grupas absolventi,
- 18.06.2020. 10:00 "Strazdiņu" grupa,
- 19.06.2020. 10:00 "Zvirbulīšu" grupa.
Vēlam visiem absolventiem ar prieku uzsākt mācības skolā!
(Pasākumi notiks ievērojot pulcēšanās ierobežojumus.)

Mums šodien 10 gadiņi! Sūtam sirsnīgus sveicienus visiem, kas šo gadu laikā īsāku vai garāku laiku un pat visus 10 gadus pavadījis ar mums “Zeltrītos” – esošiem un bijušiem audzēkņiem, viņu vecākiem, kolēģiem, sadarbības partneriem pilnsabiedrībai ACANA un SIA “Aniva” un mūsu dibinātājam – Mārupes novada domei, draugiem tepat Latvijā vai tuvākās un tālākās ārvalstīs, kurus esam iepazinuši gan ciemojoties vienam pie otra, gan sadarbojoties dažādos projektos!

Paldies visiem, kuri bagātinājuši mūsu ikdienu gan ar skaistiem pārsteigumiem – koncertiem, izrādēm, mācībām noderīgām lietām, gan pieredzes skoliņām un meistarklasēm, gan sporta paraugdemonstrējumiem un daudz ko citu!

Kaut arī mūsu pirmo apaļo jubileju šobrīd valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevarējām nosvinēt tā, kā bijām plānojuši, 1.jūnijā mazi brīnumi tomēr notika :) - klauni Bims, Bams un Boms  tikās ar  bērniem ZOOM platformā un katrai grupiņai atsevišķi ārā bija iespēja izspēlēt dažādas interesantas spēles un palaist svētku salūtu no ziepju burbuļiem. Lai visiem saulaina vasara un aizraujoši turpmākie kopīgā darba gadi!

Vairāk skatieties mūsu FB kontā https://www.facebook.com/PIIZeltriti