02.jpg

Pasākumi

Ar aicinājumu #piecelies un ar daudzveidīgu bezmaksas sporta pasākumu programmu visā Latvijā arī šogad no 23. līdz 30. septembrim notiks Eiropas Sporta nedēļa.

28.septembrī atzīmēsim rudens saulgriežus - Miķeldienu. Plkst. 10.00 tiksimies iekšapagalmā, bet pēc tam draudzēsimies, tirgosimies un svinēsim ražas svētkus starp grupiņām. Sīkāka informācija grupās.

 

Meklējam radošus, aizrautīgus, profesionālus kolēģus - pirmsskolas izglītības skolotāju un skolotāja palīgu,

Ar košiem ziediem, ar smaidu sejā un nelielu satraukumu, ar atkalredzēšanās prieku šodien visi mūsu "putnēni" atgriežas PII "Zeltrīti"! "Cīrulīšu", "Zeltgalvīšu", "Stārķīšu", "Lakstīgalu" un pašā mazākajā - "Pupuķīšu" grupiņā esam uzņēmuši 85 jaunus audzēkņus. Lai kopā augam gudri un zinātkāri - par to šodien vēstīja arī kopā skatītā Rīgas leļļu teātra izrāde "Sprīdītis"????

Līgumus par bērnu izglītošanu un audzināšanu PII Zeltrīti” aicinām parakstīt darba dienās no 9.00-12.00 un no 14.00-17.00.

Lūdzam līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu, kā arī medicīnas dokumentus (ja tie neatrodas citā izglītības iestādē). Varēsiet iepazīties ar savu grupiņu. Vecāku sapulces jaunajām grupām notiks no 29.-31.08.2023., par konkrētiem laikiem informēsim vēlāk.

Ja vēlaties tikties pēc plkst. 17.00, lūdzu individuāli sazināties ar administrāciju pa tālruni 27843904.

Eiropas jūdze – no 1. līdz 5. jūnijam visā Latvijā! Piedalies!

Latvijas Tautas sporta asociācija jau 3. gadu organizē pasākumu “Eiropas jūdze” (angl. European mile), kurā piedalās arī PII "Zeltrīti".


Kāpēc tieši jūdze? Eiropas jūdze ir salīdzinoši jauna iniciatīva, kura norisinās jūnija sākumā vairākās Eiropas un pasaules valstīs, kurā tiek piedāvāts katram iedzīvotājam veikt vismaz tik garu distanci (1 jūdze = 1 km 609 m), jo tieši šāda īsa un pieejama distance mudina cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm. Šo distanci var veikt skrienot, staigājot, nūjojot, skrituļojot utt. – jebkurā sev tīkamā veidā. Piem. skolas vecuma bērni, skrienot, 1 jūdzi var paveikt 15 minūtēs. Vairāk: https://sportsvisiem.lv/eiropas-judze-no-1-lidz-5-junijam-visa-latvija/

Eiropas jūdze 2023

1.jūnijā - Bērnu aizsardzības dienā ir arī Mārupes novada Pirmsskolas izglītības iestādes dzimšanas diena! Šogad atzīmēsim jau savu 13.gadskārtu!

Gatavojoties Latvijas svētkiem, nodarbībās izrunājām, kā Latvijā svin 4.maija svētkus, ko tie nozīmē Latvijai, kāpēc šī diena ir svētku diena, gan paši plānojām svētkus: uzkopām grupas, dekorējām telpas un galdus ar baltajiem galdautiem, gatavojām cienastu, kā arī risinājām krustvārdu mīklas, spēlējām viktorīnas un klausījāmies Latvijas patriotiskās dziesmas un priecājāmies, ka mums ir iespēja dzīvot brīvā valstī, likt savu sarkanbaltsarkano karogu pie mājām, uz galda un lepoties ar to. “Zvirbulīšu” grupā podiņā aug arī pašu izlolots kastanis, kuru kādu dienu dosimies izstādīt ārā, lai mūsu skaistā Latvija kļūtu vēl zaļāka un tīrāka! Priecīgus svētkus!

FOTO https://www.facebook.com/PIIZeltriti