03.jpg

Pasākumi

Atkal klāt 1.septembris - mazie Zeltrītu putnēni pēc košās vasaras salido atpakaļ otrajās mājās, lai visa mācību gada garumā ritinātu kopā darbošanās prieka kamolīti - pilnu ar pārsteigumiem, zināšanām, eksperimentiem, brīnumiem, draudzību un daudz ko citu. Pirmajā mācību gada dienā katra grupiņa atsevišķi noskatījās videosveicienu no mūzikas skolotājām un svinīgi uzsāka jauno darba gadu. Šodien pirmoreiz mūsu PII savas bērnudārza gaitas sāka 34 mazie mārupieši, kuriem no 1.oktobra pievienosies vēl 38 jaunākā vecuma audzēkņi. Veiksmīgu jauno 2021./2022.mācību gadu!

Mūsu iestāde no 1-4. jūnijam piedalīsies Latvijas Tautas sporta asociācijas pasākumā "Eiropas jūdze." Mērķis ir popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu pirmsskolas bērnu vidū. Tādēļ šajā nedeļā bērniem sporta nodarbības būs jāveic 1 jūdze, kas ir 1,609 km jeb 6 apļi apkārt dārziņam. Distanci var veikt ejot, skrienot vai ar skrejriteni. 

1.jūnijā svinam savu dzimšanas dienu - šogad mums jau 11.gadiņi!

 SPII Zeltri21053115570

Laiks ir pienācis un jāsāk lidot,
Spārni briest un vēju sevī krāj.
Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū
Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj.
Šogad sagatavošanas grupas pirmsskolas gaitas PII "Zeltrīti" noslēdz ar "Saldumu ballīti":
- 26.06.2020. 11:00 svētkus svin "Pūcīšu" grupa,
- 27.05.2020. 11:00 "Lakstīgalu" grupa,
- 28.05.2020. 11:00 "Stārķīšu" grupa.
Vēlam visiem absolventiem ar prieku uzsākt mācības skolā, gūt ne tikai jaunas zināšanas, bet arī labus draugus un pārliecību par saiem spēkiem!
(Pasākumi notiek ievērojot epidemioloģiskās prasības un pulcēšanās ierobežojumus.)

Sirsnīgi sveicam visas māmiņas un omītes skaistajos pavasara svētkos - Mātes dienā, ko šogad ģimenēs atzīmēsim 9.maijā. Mazie "Zeltrītu" audzēkņi ir cītīgi gatavojušies šai dienai, visās grupās tapuši pārsteigumi - apsveikumi un dāvaniņas. Bērnu priekšnesumi un vēlējumi pie ģimenēm arī šogad nonāks attālināti videoformātā. 

Aprīļa tēma “Es un viss dzīvais ap mani” (mazākajiem – “Galvas, kājas, astes”) deva iespēju nodarboties ar visdažādākajiem novērojumiem, pētījumiem un labiem darbiem.

Mūsu pirmā pavasara tēma: lkrāsas. Krāsas ir visur - mums virs galvas un zem kājām, mums apkārt un kosmosā, Imanta Ziedoņa pasakās un pirmajos košajos pavasara vēstnešos - ziedos un taureņos. Cik neinteresanta būtu pasaule, ja tajā nebūtu krāsu. Bet tā ir koša un raiba, tāpat kā mūsu mazā ikdiena, kuru varat apskatīt mšu FB lapā.
https://www.facebook.com/PIIZeltriti/posts/1002893770116704