01.jpg

Pasākumi

Ģimeņu sporta svētki

15.maijā notuiks tredicionālie Ģimeņu sporta svētki izlaiduma grupām. Mīļi aicinātas visas "Lakstīgalu", "Stārķīšu" un " Zeltgalvīšu" ģimenes!