02.jpg

Pasākumi

Vecāku sapulces

Vecāku sapulces jauno audzēkņu (2016.g. dzim.)  vecākiem: “Zeltgalvīšu” grupai - 27.08. plkst.17.00, “Cīrulīšu” grupai - 28.08. plkst.17.00, “Dzērvīšu” grupai - 29.08. plkst.17.00 notiks 2.stāva sanāksmju telpā (208.)

Par ikgadējām vecāku sapulcēm septembrī pārējām grupām informācija sekos.