02.jpg

Pasākumi

Rudens svētki

Svinēsim rudens ražas svētkus ar dziesmām, rotaļām, jautrām un izzinošām aktivitātēm!

25.septembrī 9.30 - Zeltgalvīši, Dzērvītes, Cīrulīši

25. septembrī 10.30  - Cielaviņas, Gulbīši, Zīlītes

26. septembrī 9.30 - Pūcītes, Stārķīši, Lakstīgalas

26. septembrī 10.30 - Dzenīši, Strazdiņi, Zvirbulīši