03.jpg

Pasākumi

Par jauno audzēkņu uzņemšanu

Izglītojamo uzņemšana PII "ZELTRĪTI" 2020.gadā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pagaidām notiek attālināti. Aicinām vecākus, kuri saņēmuši Mārupes novada Domes paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" iepazīties ar informāciju sadaļā Vecākiem/Uzņemšana.
Tālruņi uzziņām 26 569 936, 27 843 904, 67 606 210.