02.jpg

Pasākumi

Turpinot 2015./2016.m.g. aizsākto tradīciju, no 14.novembra izgaismosim PII “Zeltrīti” āra teritoriju un telpas ar gaismas objektiem, kas priecēs PII “Zeltrīti” bērnus, bērnu vecākus, pedagogus un apkārtnē dzīvojošos mārupiešus, kļūstot par neatņemamu Mārupes noformējuma koncepcijas sastāvdaļu par godu Latvijas dzimšanas dienai. 

No 7.-13.novembrim PII "Zeltrīti" jau ceturto gadu pēc kārtas piedalīsies Globālajās Rīcības dienās, kurās šogad mūsu iestādē pievērsīsim uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar atbildīgu pārtikas patēriņu. 

Mārupes novada PII “Zeltrīti” Pārtikas dienu atzīmēja 18.10.2016, ar radoša pārtikas stenda izveidi Iestādes hallē, kurā visi akcijas dalībnieki (grupas un darbinieki) izvietojuši informatīvus materiālus un aicinājumus, lai uzrunātu tuvākos cilvēkus pārdomāti izvēlēties pārtikas produktus ikdienas patēriņam, lai saudzētu dabu un mazāk sekmētu klimata pārmaiņas. 

6.oktobrī SIA Aniva ielūdza bērnus un darbiniekus uz maizes degustāciju, kurā varēja nogaršot dažādas A/S "Latvijas maiznieks" maizes. Visi varēja nogaršot baltmaizi, rupjmaizi un maizīti ar sēkliņām, ar bērniem notika sarunas par maizes cepšanu, ēšanas paradumiem utml..

Piektdien, 30.septembrī Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau otro reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2016”. Mēs lepojamies ar Diānu Pētersoni, "Zvirbulīšu" grupas skolotāju - Gada pedagogu nominācijā Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā no PII "Zeltrīti"!

29.septembrī atzīmējām Miķeļdienu - no rīta notika tematiskais pasākums "Ābolu balle", bet pēcpusdienā visas ģimenes bija laipni aicinātas uz tradicionālo Miķeļdienas gadatirgu!

Arī mēs, kā ik gadu, piedalīsimies Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētajā “Olimpiskā dienā 2016”, kas šogad notiks 23.septembrī 531 norises vietā visā Latvijā. Pasākuma devīze ir “Padod bumbu!”. Olimpiskā diena kopā plāno pulcēt jaunu pasākuma dalībnieku skaita rekordu – 123 353 dalībnieku no 95 Latvijas novadiem un pilsētām. 

1.septembrī 9.15 uzsākam jauno - 2016.2917.mācību gadu ar Čučumuižas Rūķu koncertu.

Novēlam visiem saulainu, priecīgu, darbīgu un savstarpējas sapratnes pilnu darba gadu!

21.jūnijā ielīgojām vasaras saulgriežus! Kopīgi gājām rotaļās, dziedājām Līgo dziesmas un skandējām latviešu tautasdziesmas. Lai visiem saulaini, silti un lustīgi svētki!