02.jpg

Ziņas

Vecāku kopsapulces

Aicinām vecākus uz PII „Zeltrīti” vecāku kopsapulcēm 1.stāva zālē: 

 5.septembrī 17.00  - „Cīrulīšu”, „Dzērvīšu” un „Lakstīgalu” grupu vecākus,  6.septembrī 17.00 -   ”Dzenīšu”, „Strazdiņu””, „Zvirbulīšu”,

„Pūcīas”, „Stārķīšu” un  „Zeltgalvīšu” grupu vecākus. Sapulcēs piedalīsies iestādes vadītāja I.Jirgensone, vadītājas vietniece D.Lācīte-Daniševska un izglītības psiholoģe D.Putniņa.

Jaunas interešu izglītības programmas prezentācija robotikā.

Par grupu sapulcēm lūdzam interesēties pie skolotājām.