02.jpg

Ziņas

Iestādes padomes sēde

Kārtējā iestādes padomes sēde notiks 2019.gada 31.oktobrīī plkst.17.30, 2.stāva apspriežu telpā. Uzaicinājumi iestādes padomes locekļiem nosūtīti e-pastā.

Darba kārtībā:

  1. Iepazīšanās ar Iestādes padomes reglamentu, tās locekļiem.
  2. Iestādes padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas
  3. PII Zeltrīti pašnovērtējums.
  4. 2019./2020.māc.gada galvenie uzdevumi.
  5. Dažādi jautājumi.