01.jpg

Ziņas

Saistošie noteikumi par uzņemšanu pirmsskolā

2023.gada 16.martā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”,

kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību vienotā rindā un izslēgšanas kārtību no vienotās rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un atskaitīšanas kārtību. Bērnu reģistrācijai vienotajā rindā saglabāta iepriekšējā kārtība, proti, pieteikumu iesniegšana notiek visu kalendāro gadu, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas.

Jaunie saistošie noteikumi paredz izmaiņas uzņemšanas kārtībā – īpaši aicinām pievērst uzmanību uzņemšanas laikiem: :

  • Obligātās sagatavošanas vecumu sasniegušajiem bērniem (5 - 6 g.v.) uzņemšana tiks sākta 3. aprīlī,
  • Pārējās vecuma grupās (1.6 – 4 g.v.) uzņemšana tiks sākta jūnijā (datums tiks precizēts).

Informējam, ka bērnu uzņemšana turpināsies visu vasaru, līdz visas grupas būs nokomplektētas.

Paziņojums par uzņemšanu tiks nosūtīts uz reģistrācijas pieteikumā norādīto saziņas kanālu (e-pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi). Aicinām sekot līdzi informācijai!  

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem vecākiem ir pienākums piecu darba dienu laikā no paziņojuma par uzņemšanu saņemšanas dienas brīža:

  • iesniegt iesniegumu izglītības iestādē par bērna uzņemšanu;
  • vai atteikties no piedāvātās vietas elektroniskajā sistēmā vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai iesniedzot iesniegumu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālisti Kristīni Purmali, zvanot uz tālruņa numuru: 29531106 vai rakstot uz e - pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/340266

/Informācija sagatavota no www.marupe.lv/

Vairāk informācijas par uzņemšanu PII "Zeltrīti" - šeit.