02.jpg

Vecākiem

Sadarbība

PII jeb bērnudārzs ir vieta, kur bērni pavada ļoti daudz laika. Tikai draudzīgi sadarbojoties mēs kopā gūsim vislabākos rezultātus - iemācīsim bērniem sadzirdēt vecākus, skolotājus un vienam otru, saprast dzirdēto un lasīto, izteikt savas domas un aizstāvēt tās, iemācīsim mācīties, jo vēl ilgus gadus tas viņiem būs galvenais darbs.

Tieši savstarpējā sapratnē veidojas aizraujoši un pārsteidzoši tradicionālie Miķeldienas gadatirgus septembrī, Rūķu gājiens decembrī un Ģimeņu sporta dienas izlaiduma grupām maijā, kuri nemaz nevarētu notikt bez vecāku atbalsta. 

2018./2019.mācūibu gadā īpašs paldies vecākiem par gaismas ovbjektiem izstādei "Staro Zeltrīti - Latvijas 100-gades zīmē"! Vairāki no šiem objektiem paliek mūsu rīcībā un kopā ar izteiksmīgākajiem iepriekšējo gadu āra gaismas objektiem rotās mūsu ēkas fasādi arī turpmāk. 

31333536 1

 

Par ļoti sirsnīgiem pasākumiem izvēršas Tēvu dienas, kurās tēti gan vada sporta nodarbības, gan stāsta par savām profesijām, gan rāda savas prasmes kopīgi gatavojot putnu būrus, Profesiju nedēļa, Vecvecāku pēcpusdienas u.c. kopīgi pasākumi ar svētkiem.  Vienmēr mīļi gaidām ģimenes uz Ziemassvētku un Māmiņdienas koncertiem.

Ar vecāku iniciatīvu un atbalstu ir tapuši dabas centra galds "Zvirbulīšos", gaismas un smilšu galdi grupās, kā arī filmiņa par PII "Zeltrīti" projekta Nordplus Junior 2014 ietvaros. Paldies!

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti” saskaņā ar  Izglītības likuma 31. pantu ir izveidota Iestādes padome, kura padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome. Iestādes padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, bērnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja), privātā partnera, sabiedrības sadarbību, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

PII "Zeltrīti" iestādes padomes sastāvs 2023.-2024.m.g.

Grupa, ko pārstāv, vai amats Iestādes pad. pārstāvja vārds, uzvārds
Cielaviņas  
Zīlītes  
Gulbīši  
Cīrulīši  
Pūcītes  
Dzērvītes  
Balodīši  
Zvirbulīši  
Stārķīši  
Lakstīgalas  
Dzenīši  
Zeltgalvīši  
Vadītāja Iveta Jirgensone
Vadītājas vietniece Diāna Lācīte-Daniševska
Medmāsa  
Pilnsabiedrība ACANA AS Civinity Mājas pārstāvis
Mārupes novada pašvaldība IKSP pārstāvis
 Lietvede  Zanda Būmane
   

Lejupielādēt

Bilžu Galerija

View the embedded image gallery online at:
https://zeltriti.lv/vecakiem/sadarbiba#sigProId8d8c744f07