01.jpg

Vecākiem

Sadarbība

PII jeb bērnudārzs ir vieta, kur bērni pavada ļoti daudz laika. Tikai draudzīgi sadarbojoties mēs kopā gūsim vislabākos rezultātus - iemācīsim bērniem sadzirdēt vecākus, skolotājus un vienam otru, saprast dzirdēto un lasīto, izteikt savas domas un aizstāvēt tās, iemācīsim mācīties, jo vēl ilgus gadus tas viņiem būs galvenais darbs.

Tieši savstarpējā sapratnē veidojas aizraujoši un pārsteidzoši tradicionālie Miķeldienas gadatirgus septembrī, Rūķu gājiens decembrī un Ģimeņu sporta dienas izlaiduma grupām maijā, kuri nemaz nevarētu notikt bez vecāku atbalsta. 

Par ļoti sirsnīgiem pasākumiem izvērtās Tēvu dienas, kurās tēti gan vadīja sporta nodarbības, gan stāstīja par savām profesijām, gan rādīja savas prasmes kopīgi gatavojot putnu būrus, Profesiju nedēļa, Vecvecāku pēcpusdienas u.c. kopīgi pasākumi ar svētkiem.  Vienmēr mīļi gaidām vecākus uz Ziemassvētku un Māmiņdienas koncertiem.

Ar vecāku iniciatīvu un atbalstu ir tapuši dabas centra galds "Zvirbulīšos", gaismas un smilšu galdi grupās, kā arī filmiņa par PII "Zeltrīti" projekta Nordplus Junior 2014 ietvaros. Paldies!

Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti” saskaņā ar  Izglītības likuma 31. pantu ir izveidota Iestādes padome, kura padome darbojas saskaņā ar izglītības iestādes padomes reglamentu, ko, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome. Iestādes padomes mērķis ir sekmēt pedagogu, bērnu vecāku, pašvaldības (dibinātāja), privātā partnera, sabiedrības sadarbību, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmas kvalitatīvu īstenošanu.

PII "Zeltrīti" iestādes padomes sastāvs 2017.-2018.m.g.

Grupa, ko pārstāv, vai amats Iestādes pad. pārstāvja vārds, uzvārds
Cielaviņas Sanita Laiviņa
Zīlītes Gunita Logina
Gulbīši Zigmunds Vīķis
Cīrulīši Alda Andersone
Pūcītes Mārtiņš Sils
Dzērvītes Laura Homka
Strazdiņi Santa Matisone
Zvirbulīši Zita Mustermane
Stārķīši Margarita Aļabjeva-Vaišļa
Lakstīgalas Jānis Bole
Dzenīši Lauris Verle
Zeltgalvīši Inese Sproģe
Vadītāja Iveta Jirgensone
Vadītājas vietniece Laimīte Seņkāne-Soste
Medmāsa Edīte Tolēna
LIZDA p/o pr-ja Baiba Zadraka
SIA Hausmaster Armands Kurmis
Mārupes novada Dome izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa
 Lietvede  Zanda Melkina
   

Lejupielādēt

Bilžu Galerija

View the embedded image gallery online at:
https://zeltriti.lv/vecakiem/sadarbiba#sigProId8d8c744f07