03.jpg

Vecākiem

Uzņemšana

! 2023./2024.mācību gadā uzņamamo audzēkņu vecākiem:

Līgumus par bērnu izglītošanu un audzināšanu PII Zeltrīti” aicinām parakstīt darba dienās no 9.00-12.00 un no 14.00-17.00.

Lūdzam līdzi ņemt bērna dzimšanas apliecības oriģinālu, kā arī medicīnas dokumentus (ja tie neatrodas citā izglītības iestādē). Varēsiet iepazīties ar savu grupiņu. Vecāku sapulces jaunajām grupām notiks no 29.-31.08.2023., par konkrētiem laikiem informēsim vēlāk.

Ja vēlaties tikties pēc plkst. 17.00, lūdzu individuāli sazināties ar administrāciju pa tālruni 27843904.

***

Uzņemšanu Mārupes novada pašvaldības vienotajā pirmsskolas izglītības rindā nosaka saistošie noteikumi Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību vienotā rindā un izslēgšanas kārtību no vienotās rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un atskaitīšanas kārtību. 
Bērnu reģistrācijai vienotajā rindā saglabāta iepriekšējā kārtība, proti, pieteikumu iesniegšana notiek visu kalendāro gadu, sākot no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas. 

Jaunie saistošie noteikumi paredz izmaiņas uzņemšanas kārtībā – īpaši aicinām pievērst uzmanību uzņemšanas laikiem: Obligātās sagatavošanas vecumu sasniegušajiem bērniem (5 - 6 g.v.) uzņemšana tiks sākta 3. aprīlī, pārējās vecuma grupās (1.6 – 4 g.v.) uzņemšana tiks sākta jūnijā (datums tiks precizēts). Informējam, ka bērnu uzņemšana turpināsies visu vasaru, līdz visas grupas būs nokomplektētas.

Aicinām sekot līdzi informācijai! Paziņojums par uzņemšanu tiks nosūtīts uz reģistrācijas pieteikumā norādīto saziņas kanālu (e-pasta adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi). 
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar jaunajiem saistošajiem noteikumiem vecākiem ir pienākums piecu darba dienu laikā no paziņojuma par uzņemšanu saņemšanas dienas brīža: iesniegt iesniegumu izglītības iestādē par bērna uzņemšanu vai atteikties no piedāvātās vietas elektroniskajā sistēmā vai nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai iesniedzot iesniegumu klātienē pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālisti Kristīni Purmali, zvanot uz tālruņa numuru: 29531106 vai rakstot uz e - pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

***

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA PII "ZELTRĪTI" 2023.gadā

1) Pēc Mārupes novada pašvaldības paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" saņemšanas piecu darba dienu laikā jāiesniedz dokumenti bērna uzņemšanai PII "Zeltrīti": 

1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat. Iesniegums_uznemsana_PIIZeltriti_2023.docx; lūdzam precīzi aizpildīt, parakstīt, iesniegt klātienē vai nosūtīt ieskanētu/kvalitatīvi nofotografētu/elektroniski parakstītu elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 
2. aizpildīts līgums un tā pielikums par fotografēšanās kārtību Word formātā (skat. PII_Zeltriti_Liigums_2023.docxPIIZeltriti_Liiguma_pielikums_foto.docx, jāparaksta vēlāk klātienē), 
3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamajam nepieciešama speciālās izglītības programma;

2) pirms līguma noslēgšanas lūdzam iepazīties ar vecākiem saistošiem Iestādes normatīvajiem aktiem (https://www.zeltriti.lv/par-mums/noteikumi u.c.);

3) parakstot līgumu ar PII par bērna audzināšanu un izglītošanu klātienē (par kārtību informēsim ar īsziņu):

  • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls,
  • jāuzrāda bērna likumīgā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);
  • jāiesniedz profilaktiskās potēšanas kartes kopiju (veidlapa Nr. 063/u),

4) Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jāiesniedz  medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (šo izziņu iesniedz medmāsai iestādes apmeklēšanas uzsākšanas dienā).

Ja vēlaties apmeklēt PII klātienē (no 24.07.2023.), lūdzam pieteikties un saskaņot apmeklējumu pa tālruņiem 27843904 vai 29183801 (lietvede).

Tālruņa numuri 67606210, 67606200 šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nestrādā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Lejupielādēt