01.jpg

Vecākiem

Uzņemšana

Uzņemšana Mārupes novada Domes vienotajā pirmsskolas izglītības rindā

Vecāki vai bērna aizbildnis (turpmāk – likumiskais pārstāvis) reģistrē bērnu vienotajā rindā (turpmāk tekstā – pirmsskolas rinda) uz pašvaldības izglītības iestādēm un pašvaldības apmaksātām vietām privātajās izglītības iestādēs (turpmāk viss kopā – izglītības iestāde) šajos noteikumos noteiktajā kārtībā: 28.11.2018. Mārupes novada Domes Saistošie noteikumi Nr.18/2018 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība"

Pieteikuma reģistrācija pirmsskolas rindā notiek visa kalendārā gada garumā

Reģistrējot bērnu pirmsskolas rindā, ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums. Reģistrējot bērnu pirmsskolas rindā, likumiskajam pārstāvim ir tiesības atzīmēt pieteikumā vēlamu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. Izteiktās likumiskā pārstāvja vēlmes pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu bērnam, taču tās nav obligāti izpildāmas.

Pieteikumu likumiskais pārstāvis var iesniegt elektroniski, aizpildot tīmekļa vietnē www.marupe.lv izvietoto pieteikuma formu un nosūtot to uz elektronisko pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vai arī personīgi iesniedzot Mārupes novada Izglītības dienestā, Konrādu ielā 5, Mārupē.

BĒRNA UZŅEMŠANAI PII "ZELTRĪTI" 2019.gadā

1) Pēc Mārupes novada Domes paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti"saņemšanas līdz 20.jūnijam pieņemšanas laikā

-       pirmdienās un  trešdienās no 9.00-12.00 un no 14.00-18.30, izņemot 29.05. un 30.05.

-       otrdienās un ceturtdienās no 9.00-12.00 un no 14.00-17.00, izņemot 13.06,

-       piektdienās no 9.00-12.00, izņemot 31.05. un 14.06.

jāierodas pirmsskolas izglītības iestādē, Mārupē, Gaujas ielā 41, iesniegt dokumentus līguma sagatavošanai.

Līguma sagatavošanai:
1. jāiesniedz iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (veidlapu skatīt zemāk)
2. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamajam nepieciešama speciālās izglītības programma,
3. jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls,
4. jāuzrāda bērna likumīgā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) personu apliecinošs dokuments.

Saziņai: 67606210, 27843904, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.www.zeltriti.lv.

Ja jūs vēlaties atteikties no Komisijas piedāvātās vietas, lūdzu norādītajā termiņā iesniedziet rakstveida atteikumu Izglītības dienestam (e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

2) pirms līguma noslēgšanas lūdzam iepazīties ar vecākiem saistošiem Iestādes normatīvajiem aktiem (http://www.zeltriti.lv/par-mums, http://www.zeltriti.lv/macibas);

3) jānoslēdz līgums (Saistošo noteikumu 3.pielikums) ar PII par bērna audzināšanu un izglītošanu (par to, ka līgums sagatavots, informēsim augusta sākumā).

Slēdzot līgumu, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);
  2. profilaktiskās potēšanas kartes kopiju (veidlapa Nr. 063/u),

Līguma noslēgšanas laiku un datumu lūdzam iepriekš saskaņot pa tālruni 67606210 vai 27843904.

4) Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jāiesniedz  medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (šo izziņu iesniedz medmāsai iestādes apmeklēšanas uzsākšanas dienā).