01.jpg

Vecākiem

Uzņemšana

Uzņemšanu Mārupes novada pašvaldības vienotajā pirmsskolas izglītības rindā nosaka saistošie noteikumi Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību vienotā rindā un izslēgšanas kārtību no vienotās rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās un atskaitīšanas kārtību. 

Vecākiem, elektroniski reģistrējoties bērnudārza rindai pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, ir iespēja reģistrēt pieteikumu portāla www.epakalpojumi.lv reģistrā, ar vienu pieteikumu piesakoties uz vairākām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, vienlaicīgi nosakot prioritātes, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot bērna vietas izmaiņām rindā. Elektroniskā reģistrēšanās bērnudārzu rindā ļauj apskatīt agrāk reģistrētos pieteikumus, veikt izmaiņas pieteikumā, saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu elektroniski.

Vecākiem jebkurā laikā (piemēram, dzīvesvietas maiņas gadījumā u.c.) ir iespēja papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikuma formu, kā arī ir iespēja sekot līdzi rindas virzībai. 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, zvanot uz tālruņa numuru: 29531106, vai rakstot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

***

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA PII "ZELTRĪTI" 2024.gadā

1) Pēc Mārupes novada pašvaldības paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" saņemšanas piecu darba dienu laikā jāiesniedz dokumenti bērna uzņemšanai PII "Zeltrīti": 

1. iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē (skat.zemāk Iesniegums_uznemsana_PIIZeltriti.docx; lūdzam precīzi aizpildīt, parakstīt, iesniegt klātienē vai nosūtīt ieskanētu/kvalitatīvi nofotografētu/elektroniski parakstītu elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), 
2. aizpildīts līgums un tā pielikums par fotografēšanās kārtību Word formātā (skat. zemāk PII_Zeltriti_Liigums.docx, PIIZeltriti_Liiguma_pielikums_foto.docx, jāparaksta vēlāk klātienē), 
3. pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamajam nepieciešama speciālās izglītības programma;

2) pirms līguma noslēgšanas lūdzam iepazīties ar vecākiem saistošiem Iestādes normatīvajiem aktiem (https://www.zeltriti.lv/par-mums/noteikumi u.c.);

3) parakstot līgumu ar PII par bērna audzināšanu un izglītošanu klātienē (par kārtību informēsim ar īsziņu):

  • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības oriģināls,
  • jāuzrāda bērna likumīgā pārstāvja (vecāka vai aizbildņa) personu apliecinošs dokuments;
  • jāiesniedz bērna medicīniskā karte ar speciālistu slēdzienu par bērna veselības stāvokli (veidlapa Nr.026/u);
  • jāiesniedz profilaktiskās potēšanas kartes kopiju (veidlapa Nr. 063/u),

4) Uzsākot apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, jāiesniedz  medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem (šo izziņu iesniedz medmāsai iestādes apmeklēšanas uzsākšanas dienā).

Ja vēlaties apmeklēt PII klātienē, lūdzam pieteikties un saskaņot apmeklējumu pa tālruņiem 67606210, 27843904 vai 29183801 (lietvede).

Lejupielādēt