03.jpg

Ziņas

Aicinām visus no 5.10.2020.-15.03.2021. aktīvi iesaistīties makulatūras un bateriju vākšanas konkursos „TĪRAI LATVIJAI”,  lai kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, veicinātu paradumu šķirot atkritumus un vienlaikus sacenstos ar citam Latvijas izglītības iestādēm par vērtīgam balvām! PII "Zeltrīti" jau 10. reizi piedalās SIA "Zaļā josta" akcijas-konkursos! 

Ar 2019.gada PII "Zeltrīti" pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit. Izglītības iestāde katru gadu izstrādā pašnovērtējuma ziņojumu, kas ir pierādījumos balstīts izglītības iestādes darbības jomu apraksts un to vērtējums pēc noteiktiem vienotiem kritērijiem. Pašvērtējums kā metode sniedz informāciju arī par to, cik kvalitatīvi izglītības iestādē tiek organizēts un vadīts mācību un audzināšanas process. Tā ir iespēja izvērtēt izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbilstoši izglītības iestādes darbības jomām un noteikt iestādes turpmāko attīstību.

Izglītības iestādēs jauno gadu svin divas reizes gadā - 1.janvārī un 1.septembrī! Visiem „Zeltrītu” mazajiem putnēniem -  gan tiem, kuri šodien pirmoreiz atnāca uz bērnudārzu, gan tiem, kuri ne pirmo gadu  priecē mūs ar savu zinātkāri, dzīvesprieku un enerģiju, gan tiem, kuri vairākus gadus pēc izlaiduma mūs mēdz apciemot, viņu vecākiem, mūsu sadarbības  partneriem un kolēģiem - vēlam darbīgu, atkal jaunu atklājumu un labu pārstegumu pilnu, veiksmīgu un saulainu jauno mācību gadu!

Izglītojamo uzņemšana PII "ZELTRĪTI" 2020.gadā sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pagaidām notiek attālināti. Aicinām vecākus, kuri saņēmuši Mārupes novada Domes paziņojuma par bērna uzņemšanu PII "Zeltrīti" iepazīties ar informāciju sadaļā Vecākiem/Uzņemšana.
Tālruņi uzziņām 26 569 936, 27 843 904, 67 606 210.

 

Informējam, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā sakarā ar pasākumiem Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, PII "Zeltrīti" atbilstoši atbildīgo institūciju norādījumiem līdz 12.05.2020. nodrošinās pieskatīšanu dežūrgrupā visu grupu bērniem, kuru vecākiem nav citu iespēju pieskatīt bērnus. Sīkākai informācijai par ikdienas darbu un drošības pasākumiem iestādē lūdzam sekot līdzi e-klasē.lv

Novēlam visiem būt atbildīgiem, lai kopīgiem spēkiem pēc iespējas ātrāk atgrieztos ierastajā darba ritmā!

Izglītības aktualitātēm ārkārtējās situācijas apstākļos varat sekot Izglītības un zinātnes ministrijas FB kontā

 

PII "Zeltrīti" Ziemassvētku laikā aicina piedalīties labdarības akcijā - ziedot Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas nodaļas "Drosmes kastei"! Bērniem, kuri cīnās ar onkoloģiskām saslimšanām, nepieciešams daudz spēka, lai izturētu dažādas procedūras. Mēs varam mēģināt kaut nedaudz vairot viņu pacietību un izturību, saziedojot mazas lietiņas, ko bērni saņem kā balviņu pēc sāpīgām un nogurdinošām manipulācijām nodaļā. Aicinām atbalstīt šo akciju, ziedojot sīklietiņas līdz 20.decembrim. Sīkāka informācija afišā un grupās. 

Ar 2019.gada PII "Zeltrīti" pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties šeit. Izglītības iestāde katru gadu izstrādā pašnovērtējuma ziņojumu, kas ir pierādījumos balstīts izglītības iestādes darbības jomu apraksts un to vērtējums pēc noteiktiem vienotiem kritērijiem. Pašvērtējums kā metode sniedz informāciju arī par to, cik kvalitatīvi izglītības iestādē tiek organizēts un vadīts mācību un audzināšanas process. Tā ir iespēja izvērtēt izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti atbilstoši izglītības iestādes darbības jomām un noteikt iestādes turpmāko attīstību.

Kārtējā iestādes padomes sēde notiks 2019.gada 31.oktobrīī plkst.17.30, 2.stāva apspriežu telpā. Uzaicinājumi iestādes padomes locekļiem nosūtīti e-pastā.

Darba kārtībā:

  1. Iepazīšanās ar Iestādes padomes reglamentu, tās locekļiem.
  2. Iestādes padomes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanas
  3. PII Zeltrīti pašnovērtējums.
  4. 2019./2020.māc.gada galvenie uzdevumi.
  5. Dažādi jautājumi.

ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta "Īpašais laiks īpašiem bērniem" ietvaros pirmsskolas izglītības skolotāja Laura Mihailova no 05.07.2019. – 14.07.2019. apmeklēja kursus  "Stress Management and Burnout Prevention”, kas notika Horvātijā, Splitā (Split).