02.jpg

Ziņas

Noslēgusies labdarības akcija "Ziemassvētki ķepaiņiem" - paldies par atsaucību!

Cienījamie vecāki!

Informējam Jūs, ka2017./2018.mācību gadā PII „Zeltrīti” BŪS SLĒGTA jūlija mēnesī.

PII "Zeltrīti" aicina interesentus uz Vecāku skoliņu 2016.gada 11. februārī plkst. 17.15.

6.janvārī pie mums ciemojās Spilvenu feja - komponiste, dzejniece, dziedātāja Ingūna Lipska ar muzikālu izrādi "Prieka vitamīns".

Sakarā ar aukstajiem laika apstākļiem, lai nodrošinātu optimālu gaisa temperatūru iestādē, it sevišķi gaiteņos, pa kuriem bērni pārvietojas uz ēdnīcu, sporta, mūzikas un citām nodarbībām, sānu durvis uz grupām būs slēgtas. Lūdzam izmantot centrālo ieeju.

17.09.2013. MK noteikumu Nr.890 II.daļas "Minimālās higiēnas prasības diens režīma ievērošanai" 8. un 9.punkts nosaka:

8. Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā.

9. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.

Saskaņā ar minētajiem noteikumiem, PII "Zeltrīti" iekšējās kārtības noteikumi nosaka, ka 

"3.15. Pastaigas ārā tiek nodrošinātas atbilstoši dienas režīmam, nepieciešamības gadījumā pedagoģiskajam personālam ar iestādes medicīnas māsu izvērtējot laika apstākļu piemērotību pastaigām, piemēram, neliela lietus, sala, auksta vēja gadījumos. Ja  gaisa  temperatūra  ir  zemāka  par -10 °C, pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. Vecāku pienākums ir ģērbt bērnus atbilstoši laika apstākļiem, lai varētu nodrošināt dienas režīma prasības par pastaigām ārā."

Kārtējā iestādes padomes sēde notiks 2016.gada 14.janvārī plkst.17.30, 2.stāva apspriežu telpā. Uzaicinājumi iestādes padomes locekļiem nosūtīti e-pastā. 

No šā gada arī Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes sāks izmantot skolvadības sistēmu e-klase.lv .

8.janvārī katrs no mūsu audzēkņu vecākiem saņems piekļuves paroli www.e-klase.lv. Janvārī darbosimies testa režīmā, bet no februāra mēģināsim kopīgi izmantot sistēmas piedāvātos risinājumus pedagogu un vecāku savstarpējai komunikācijai. Sistēmā varēsiet redzēt, ko katru dienu darām, ērtāk paziņot par bērna kavējumiem, kā arī sazināties ar skolotāju vai citiem vecākiem.

Esam reģistrējušies Maxima izglītības atbalsta programmā Savai skolai, kura sniedz iespēju Latvijas vispārējās, vidējās, arodizglītības un pirmsskolas izglītības iestādēm bez maksas uzlabot tehnisko un mācību materiālu nodrošinājumu, iesaistot sabiedrību uzlīmju krāšanas akcijā.

5.decembrī “Zeltrītu” ansamblis uzstājās Mārupes kultūras nama rīkotajā Adventes koncertā bērniem “Nāc ciemos!” Pie mazās Mārupes Māras un viņas ģimenes ciemos nāca:  Mārupes Kultūras nama popgrupa “Mazā sirds”, bērnu tautas deju kolektīvs “Pērlītes”, deju studija “Chill out”, Jaunmārupes pamatskolas, Skultes pirmsskolas,  PPII “Mārupes namiņš”, PII “Lienīte”, PII ”Zeltrīti” un Mārupes pamatskolas rūķīši u.c.